608 436 941

... radní Romana Vanišová

Autor: | Zveřejněno: pondělí 26. prosince 2022 | 36x

Setkání osadních výborů a spolků na radnici

Cílem tohoto neformálního povolebního setkání bylo seznámení se s jednotlivými zástupci osadních výborů a spolků, sdílení zkušeností, předávání informací a nastavení budoucí spolupráce. Na schůzce, která se nesla v pohodové atmosféře, zaznělo mnoho dotazů, zajímavých podnětů a připomínek.

V neposlední řadě bylo diskutováno téma voleb členů jednotlivých osadních výborů. Ty proběhnou v prvních měsících roku 2023.
Velké poděkování patří všem zástupcům těchto osadních výborů a spolků za jejich práci pro své osady, která, jak asi všichni tušíme, není jednoduchá a zabere hodně času.

Setkání jsem organizovala a moderovala já, protože mám jako radní ve své gesci právě osadní výbory. Je mi velkým potěšením, že mohu plnit nejenom svůj, ale i program celé koalice - a to je komunikace a spolupráce s osadními výbory a spolky vázaná na potřeby spoluobčanů. Akce se zúčastnil i místostarosta Ondřej Valena, krátce promluvil i starosta Ing. David Štojdl.