608 436 941

Z diáře starostky

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 26. července 2019 | 87x

Události měsíce července z pohledu starostky

Slavnostní obřady

Měsíc červen je i na naší radnici ve znamení končícího školního roku. Pro studenty posledních ročníků středních škol pořádáme slavnostní předání jejich závěrečných vysvědčení a pro děti z mateřských škol slavnostní rozloučení předškoláků.

Jako první jsme přivítali šestnáct úspěšných maturantů z trhovosvinenského gymnázia pod vedením třídní učitelky Mgr. Moniky Votavové. Tradiční fotka u kašny vyšla v minulém čísle Trhovosvinenských listů, nyní tedy několik fotek ze samotného předávání maturitních vysvědčení v obřadní místnosti naší radnice. Součástí obřadu jsou i podpisy maturantů do trhovosvinenské kroniky.

Další obřadem bylo slavnostní předávání výučních listů studentům Střední školy v Trhových Svinech. Obřadu se zúčastnilo 28 studentů, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky v těchto oborech: Kuchař – číšník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Malíř a lakýrník, Zemědělec – farmář, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby.

V samém závěru června se do obřadní síně přišly rozloučit se svou mateřskou školou budoucí školáci. Z Mateřské školy Beruška to bylo 18 a z Mateřské školy Čtyřlístek 32 předškoláků. Jako vždy nám děti předvedly básničky a písničky, které se naučily, a jako vždy byly velmi šikovné.

Vždy je velmi milé, když se svými dětmi tyto chvíle sdílí i jejich rodiče, známí a příbuzní. Těší mě, že každým rokem jejich počet narůstá. Je to jistě důležité jak pro malé předškoláky, tak i pro dospělé středoškoláky.

Využívám tuto cestu, abych se s vámi podělila i o fotografie ze zmíněné kroniky. Ilustrace do ní připravuje paní Hana Prázdná. Vždy jsou velmi vkusné a milé a myslím si, že málokteré město se může pochlubit tak krásně malovanou kronikou. Za všechny, které tyto obrázky potěšily, moc paní Prázdné děkuji.

Nové lavičky na náměstí

Většině z vás asi neuniklo, že na začátku července byly na náměstí nainstalovány nové lavičky. Je to v souladu s našimi prioritami. Chceme upravovat veřejný prostor tak, aby občany lákal k jeho společnému sdílení, setkávání se, vytváření komunit.

Při výběru dodavatele jsme preferovali lavičky kvalitní, z kvalitního dřeva, s propracovanými detaily. Takové, které budou pohodlné, a zároveň jejich kvalita bude zárukou dlouhé trvanlivosti. Vybrány byly lavičky od české firmy mmcité1, a.s. Na tuto firmu máme velmi kladné reference jak od mnoha starostů, tak i od odborníků, kteří se zabývají mobiliářem veřejných prostranství. O kvalitě práce této firmy svědčí i to, že se prosadila v Evropě i v Americe, jimi vyrobený mobiliář byl vybrán jak pro olympijské hry, tak pro mistrovství světa ve fotbale.

O výběr laviček i o plán pro jejich rozmístění se zásadním způsobem zasloužil Ing. arch. Jiří Weinzettl, který vzal do úvahy i to, jak lavičky seskupit, kde se hodí područky atd. Přišel i s nápadem umístit jednoduchou lavičku do podloubí.

Velice mě těšilo, kolik kladných reakcí na lavičky se ke mně doneslo, ale největší pochvalou je to, že jsou lavičky téměř stále obsazené. Zároveň pracujeme i na opravách dalších laviček ve městě a postupně budeme umisťovat další na místa, kde vám chybí. I vaše kladné reakce na nové truhlíky s květinami na náměstí nás přivedly k tomu, že jsme v letošním roce jejich počet ještě navýšili. Věřím, že si na náměstí rádi posedíte i vy a že vám tam bude příjemně.