608 436 941

My v tom Jihočechy nenecháme II

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: čtvrtek 29. září 2022 | 31x

Zastupitelstvo města Trhové Sviny po delší diskusi schválilo, že se připojí k programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II. Město Trhové Sviny se na této podpoře bude podílet téměř 700 tisíci Kč. Podíl Jihočeského kraje bude městu přiznán až následně, znamená to tedy, že město musí vydat ze svého rozpočtu ještě v letošním roce více než 1,6 milionu Kč, se kterými se v rozpočtu města nepočítalo. Znamená to nejen neplánované výdaje, ale také zajištění veškeré administrace. Shodli jsme se ale na tom, že jde o pomoc skutečně potřebným a jsme připraveni tuto pomoc nejen financovat, ale i administrovat. Veškeré informace najde na stránkách našeho města nebo na webových stránkách myvtomjihocechynenechame.cz a také na podatelně našeho městského úřadu.