608 436 941

S podzimem stavební práce nekončí

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: čtvrtek 29. září 2022 | 29x

V letošním roce pracujeme na velkém množství staveb. Nový vodovod a kanalizaci na Svatou Trojici jsme již úspěšně dokončili. Po mnoha letech přinese zlepšení života nejen stávajícím obyvatelům, ale umožní i další výstavbu. Velké poděkování patří firmě Stavitelství Matourek, s.r.o., která stavbu realizovala, a speciálně bych chtěla poděkovat panu Janu Brabcovi, který se významně podílel jak na přípravě projektu, tak i na průběhu stavby. Tuto stavbu jsme realizovali díky získané dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, na stavbu přispěl i Jihočeský kraj.

Griloviště a ohniště u Velkého rybníka se nám podařilo dokončit až na sklonku sezóny. Je to dáno tím, že s jeho výstavbou jsme začali až po získání dotace na úpravu veřejných prostranství prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže. Při slavnostním otevření nám nepřálo počasí, kdo ale přišel, dostal klobásu opečenou na novém venkovním grilu, a všem moc chutnala. Potěšila mě i zpráva, že nové ohniště si vyzkoušely už i děti z naší mateřské školy.

O přestěhování Kulturního a informačního centra jsem vás již informovala. S přestěhováním ale nastala otázka, kam umístit elektrokola, která je možné si v KIC zapůjčit. Na parkovišti za novým úřadem byl pro ně postaven nový přístřešek. Financován byl z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. O tento typ dotací mohou žádat jen destinační společnosti, proto se tento přístřešek stal jednou z položek, o kterou jsme požádali v rámci destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko. Všechny aktivity by měly podpořit především rozvoj turistického ruchu v naší oblasti, půjčit elektrokola si ale pochopitelně mohou i místní.

Ze staveb, které stále probíhají, připomenu celkovou rekonstrukci úpravny vody v Otěvěku, napojení na nové vrty v Březí, v Nežeticích a na Hrádku. Úspěšně a v souladu s harmonogramem probíhá taky oprava škod po požáru v tepelném hospodářství.

Dokončuje se i bezbariérový vstup do sportovní haly, na který jsme získali dotaci od Jihočeského kraje.

Společně s Jihočeským krajem realizujeme opravu komunikace v Dělnické ulici, která sloužila jako objízdná trasa při rekonstrukci ulice Trocnovská a Žižkova náměstí.

Začala také stavba nové školní zahrady mezi tělocvičnou a „budovou dílen“. Zatím byla pod zem zabudována nádrž na dešťovou vodu ze střech, která bude sloužit k zalévání. Další práce zatím komplikuje nepříznivé počasí.

I letošním roce využíváme dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón. Díky této podpoře jsme opravili fasády, okna, vstupní dveře, výlohu a část podloubí u dvou domů na náměstí. Dalším domem, na kterém bude opravena fasáda, je budova radnice.