608 436 941

Kulturní léto v Trhových Svinech

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 26. srpna 2022 | 14x

Letošní léto bylo na kulturní a společenské akce opravdu velmi bohaté.

Více informací o jednotlivých akcích nechám na jejich hlavních organizátorech, přesto si dovolím pár poznámek z mého pohledu.

Koncert Jaroslava Svěceného v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Jako obvykle byl tento koncert velmi příjemným zážitkem. Jaroslav Svěcený je jistotou skvěle vybrané hudby i skvělé interpretace, ale je pro nás i objevitelem výjimečných talentů. V letošním roce na koncertě nazvaném Setkání baroka s budoucností vystoupila nejen cembalistka Jitka Navrátilová, která v našem kostele nehrála poprvé, ale i mladá klarinetistka Anna Paulová. Věřím, že udělala velmi silný dojem nejen na mě. Opět se ukázalo, že koncerty Jaroslava Svěceného jsou pokaždé jiné, přesto vždy velmi krásné.