608 436 941

Křišťálová popelnice

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 20. června 2022 | 9x

Koncem loňského roku jsem mohla předat radostnou zprávu – opět jsme uspěli ve srovnání obcí a měst v Jihočeském kraji v úspěšnosti třídění recyklovatelného odpadu. Jako vítěz ve své kategorii jsme postoupili do celostátního kola soutěže o Křišťálovou popelnici. Tato cena se uděluje ve třech kategoriích – obce do 500 obyvatel, do 5 tisíc obyvatel a nad 5 tisíc obyvatel. Do finále této soutěže postoupilo 65 měst a obcí ze všech krajů, včetně Prahy.

Společnost EKO­-KOM, která soutěž vyhlašuje, informovala: V užším výběru těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

V kategorii měst nad 5 tisíc obyvatel jsme se umístili na skvělém druhém místě.

Jde o významný úspěch a velké poděkování patří všem občanům, kteří odpady třídí. Zásluhu na tom jistě má jak mateřská, tak základní škola, které dlouhodobě děti k třídění odpadů vedou, a je známo, že děti velmi často přesvědčí své rodiče, že třídit je potřeba. Nepochybně přispívají i tradičně dobré služby sběrného dvora a hustá síť s kontejnery na tříděný odpad. Tato síť se týká nejen města samotného, ale kompletní sběrná místa jsou i ve všech našich místních částech. Věřím, že ke snížení množství odpadu přispěly i kompostéry, které jsme v tomto roce díky získaným dotacím občanům rozdávali zdarma.

Je ale potřeba si uvědomit, že nároky na třídění recyklovatelného odpadu budou v budoucnu ještě vyšší, zároveň se bude zvyšovat finanční náročnost likvidace komunálního odpadu. Dlouhodobě se zajímám o možnosti řešení likvidace odpadu. Bohužel se ukazuje, že ne všechny slibné postupy ve skutečnosti vedou ke snížení množství komunálního odpadu. Přesto bude nutné v nejbližší době rozhodnout o způsobu a zároveň o investicích do likvidace odpadu a do podpory dalšího třídění recyklovatelného odpadu.