608 436 941

Sklizeň úspěchů

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 20. června 2022 | 22x

V posledních dnech přicházely zprávy o úspěších města Trhové Sviny. Mám z takových zpráv velikou radost. Svědčí o tom, že práce nás všech má smysl a že si vedeme velmi dobře. Často slýchám, jak je vše špatně a co vše by se mělo dělat jinak. Jistě, pořád je co zlepšovat, ale spravedlivé srovnání je s ostatními městy - s reálnými možnostmi, nikoli s našimi představami o naprosté dokonalosti.

Obec přátelská rodině – opět výhra!

Říká se, že obhájit je těžší než vyhrát. V letošním roce se opět neuvěřitelné stalo skutkem. Připomenu, že soutěže Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům jsou vyhlašovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Poprvé jsme se do nich přihlásili v roce 2020. V obou soutěžích jsme překvapili do té doby úspěšné soutěžící - v Obci přátelské rodině jsme zvítězili a v Obci přátelské seniorům jsme byli druzí. Tato výhra přináší i nemalé finanční prostředky na aktivity, které do soutěže přihlašujeme a které mimo jiné porota hodnotí. Takto jsme v roce 2020 získali 1,1 milionu Kč za první místo a 600 tisíc Kč za místo druhé. V loňském roce jsme se mohli přihlásit jen do Obce přátelské seniorům (vítěz se následující rok přihlásit nemůže) a tentokrát jsme byli vyhlášeni jako nejlepší, opět s odměnou 1,1 milionu Kč. V letošním roce jsme se mohli tedy zapojit jen do Obce přátelské rodině a přiznám se, že zpráva o vítězství mě doslova posadila a opravdu dojala k slzám štěstí.

Tato výhra znamená dalších 1,1 milionu Kč, ale také hodně práce, kterou nelze odkládat, abychom naplnili všechny slíbené aktivity.

A co do našeho města výhra přinese? Máme v plánu umístit ve městě asi 80 budek pro ptáky. Doplní je společné vycházky nejen za ptáčky, ale i za netopýry. K dispozici bude i mobilní aplikace s hlasy ptáků.

Své aktivity rozšíří rodinné centrum Trhováček, Centrum komunitních aktivit i Domeček. Společenské aktivity budou podpořeny i v místních částech, které měly zájem se do projektu zapojit.

Stejně jako v minulých letech se zapojí naše mateřská škola, která finance využije mimo jiné i na připomenutí 40 let od svého založení. Halloween si užijí na základní škole.

Z aktivit, které pořádá Kulturní a informační centrum, budou finančně podpořeny Svinenské výšlapy (ještě jedny nás čekají na podzim), komentované vycházky městem se spisovatelem Janem Štifterem a zajímavé výlety do okolí. Do rozpočtu se nám vrátí i finance, kterými jsme podpořili Vítání jara na Velkém rybníku, kde nám dobrovolníci pod vedením pana Jana Nového připomněli keltské oslavy Beltainu.

Při předávání cen v loňském roce bylo více prostoru zjistit, co nejvíce porota oceňuje. Kromě výborně zpracované žádosti a precizně vypracovaných podkladů – za což děkujeme paní Mgr. Evě Farkové – všechny oceněné spojuje to, že se do aktivit zapojuje celá řada subjektů, zdaleka ne vše pořádají města a obce.

Toto pochopitelně platí i pro naše město, bez zapojení všech subjektů bychom takového úspěchu jistě nedosáhli. Za to jim patří velké poděkování!

V letošním roce se ale jistě lišíme od všech ostatních tím, že mnoho aktivit bude souviset s nově získanou starou farou. Přesouváme sem některé stávající aktivity, ale i výrazně rozšiřujeme nabídku těch nových. Jde jistě o zajímavé spojení setkávání členů rodiny a různých generací s místem, které je důležitou součástí historie našeho města a spojuje nás s našimi kořeny, s našimi předky.

Věřím, že se zde budeme setkávat na loutkových pohádkách, Centrum komunitních aktivit pro nás připraví tvořivé čtvrtky, nezapomeneme ani na podporu ekologické likvidace odpadů a připravíme kompostování díky žížalám s jednoduchým návodem na výrobu vermikompostéru. Městské kulturní středisko zde bude pořádat filmové večery – díky výhře může zakoupit malé letní kino. Také veškerý venkovní nábytek, slunečníky atd. budou financovány ze získané výhry.

Stará fara se stane i jedním z míst, kde se uskuteční jeden večer Svinenského čtení, díky kterému do našeho města přijelo představit své knihy pět známých českých spisovatelů a které mělo v minulém roce obrovský úspěch.

Pro mnoho lidí to znamená mnoho práce navíc, ale všichni věříme, že za rozšíření společenského a kulturního života v našem městě to stojí. Budu velice ráda, když se budeme na těchto akcích potkávat!