608 436 941

Z diáře starostky

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 24. června 2019 | 116x

Červnové akce pohledem starostky

Tento měsíc byl opravdu velmi bohatý jak na pracovní, tak i na kulturní a společenské zážitky, proto bych se ráda s vámi o ty pro vás nejzajímavější podělila, opět více obrazem.

Akademie Mateřské školy Beruška

V posledním čísle těchto listů jsem obdivovala skvěle připravenou besídku Mateřské školy Čtyřlístek a nyní mohu totéž zopakovat o akademii Mateřské školy Beruška. Děti předvedly skvělá vystoupení, na kterých bylo vidět, jak moc práce a času musela stát jejich příprava. Nejdůležitější ale byla radost dětí z toho, že mohou svým rodinám předvést svou šikovnost. Závěrečné stužkování budoucích prvňáčků bylo jako vždy velmi dojemné.

Za všechny diváky velice děkuji všem, kteří se na této akademii podíleli, máte můj velký obdiv!

ZUŠ OPEN

Poslední květnový pátek se trhovosvinenská ZUŠ F. Pišingera nejen opět otevřela, ale i vyšla do ulic. Žáci pod vedením svých učitelů převedli velice zajímavá vystoupení nejprve na našem náměstí, poté před kulturním a informačním centrem a také na Buškově hamru. Žáci výtvarného oboru pak zahájili svou výstavu v kulturním domě, kde také následoval koncert.

Jsem velmi ráda, že i naše ZUŠ se připojuje k této celorepublikové akci a že předvedený program potěšil nejen rodiny vystupujících žáků, ale získal si i náhodně procházející. Nejeden z nich byl potěšen i překvapen, jaké žánry žáci ZUŠ skvěle ovládají.

Tráva

V letošním roce nás velmi trápí sečení trávy. Vydatně zapršelo (což naše příroda opravdu velmi potřebuje), tráva rychle vyrostla, ale pak střídavě pršelo dál a v dešti opravdu sekat nelze. Situaci nám komplikuje také to, že v této době nemáme od úřadu práce přiděleny žádné pracovníky na výpomoc. Pracovníci na veřejně prospěšné práce nám v posledních letech velmi pomáhali a jejich absence je znát. Víme ale, že veřejná prostranství musí být upravena, a proto jsme se dohodli, že sečení trávy zintenzivníme i za cenu přesčasových hodin. Na příští rok také zpracujeme „plán sečení“, stejně jako máme plán zimní údržby. Jde o to, aby sečení probíhalo efektivněji a především, aby se přednostně upravovala ta nejfrekventovanější místa. Také zařadíme do rozpočtu na příští rok další vybavení na sečení trávy. Přesto musím říci, že se nám dařilo upravit ta místa, kde se konaly důležité akce – např. u kostela Nejsvětější Trojice nebo v parku u kurtů, kde probíhal Dětský den pořádaný Rodinným centrem Trhováček.

Pouť v kostele Nejsvětější Trojice

Pokud jste se v letošním červnu zúčastnili některé z akcí v kostele Nejsvětější Trojice, museli jste být příjemně překvapeni stejně jako já při mši o svatotrojiční pouti. Interiér kostela se proměnil novou výmalbou i doplněním výzdoby bočních oltářů. Především se ale podařilo dokončit opravu hlavního oltáře – ve druhé fázi byly opraveny sošky a vráceny zpět na oltář. I na tuto druhou fázi byly získány prostředky z programu Podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Na spolufinancování této opravy přispělo i naše město a jsem ráda, že zastupitelé byli doposud vstřícní k potřebě udržování památek v našem městě, přestože jsou v majetku církve. Doufám, že tento postoj potvrdí i v letošním roce, kdy jsme byli požádáni o příspěvek na natření střechy na kostele Nejsvětější Trojice a o příspěvek na opravu části střechy na trhovosvinenském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Stejně jako v minulých letech bude město financovat průvodce po obou kostelích po dobu prázdnin. Využijte této příležitosti a přijďte se dozvědět něco o historii staveb, okolo kterých třeba denně chodíte, a můžete i přispět na plánované opravy.

Asi jako většina z vás při mších stále bolestně cítím nepřítomnost našeho pátera Marcina. O to víc musím poděkovat panu vikáři Josefu Stolaříkovi ze Ševětína, který má v současné době ke všem svým povinnostem na starost i naši farnost. Za ten půlrok v naší farnosti vykonal mnoho dobrého, nejen v rámci oprav obou kostelů, ale především pro lidi ve farnosti. Veliký dík patří také všem, kteří se do zmíněných prací zapojili.

Z Prahy přes Trhové Sviny do Orvieta

I v letošním roce putování „Corpus Domini“ z Prahy do italského Orvieta po stopách českého kněze Petra vedlo přes naše město. Poutníci se tentokrát zastavili nejen v kostele Nejsvětější Trojice, ale i v kostele Nanebevzetí Panny Marie. I oni byli rádi, že se stav poutního kostela vylepšil, a se zájmem si vyslechli i něco o historii trhovosvinenského kostela. Veliké poděkování od nich i ode mě patří všem, kdo se jim věnovali, a především velký dík za oba malé koncerty v obou kostelích. Byli opravdu velmi potěšeni a jistě vzpomínku na zastavení u nás donesou až do cíle své cesty.

Hasičská soutěž v Trhových Svinech

S velkým potěšením jsem se zúčastnila zahájení hasičské soutěže v našem městě. Velice mě potěšilo, kolik malých hasičů a hasiček se sešlo při zahajovacím nástupu. Velice si vážím práce všech dobrovolných hasičů a především těch, kteří se věnují nové generaci. Bude čím dál důležitější, aby se dnešní děti a mládež jednou uměly postavit skutečným problémům a ohrožením a žily nejen ve virtuálním světě.

Bohužel to vypadá, že v budoucnu bude jejich práce ještě více potřeba. Se stále častějšími rozmary přírody bude jejich pomoci potřeba nejen při požárech, záplavách a povodních, ale nové problémy přináší i sucho. To znamená nejen zvýšené nebezpečí požárů, ale i možné problémy se zásobováním občany vodou, a to především v menších obcích a osadách.

Za sebe mohu říci, že si podporu města více než zaslouží. Podporujeme nejen tyto aktivity, ale i investice do jejich vybavení, a snad se v budoucnu podaří i významně vylepšit jejich zázemí.

Oprava lesní cesty

Jak už jsem vás v minulosti informovala, podařilo se nám získat dotaci na opravu lesní cesty mezi kostelem Nejsvětější Trojice směrem na Valchu. Více než rok jsme čekali na závěrečné potvrzení této dotace, a proto nám nyní zbývá velmi málo času na skutečnou realizaci této opravy. Stejně jako vám i mně připadá tato situace absurdní a mrzí mě, že tato oprava začíná s nástupem hlavní turistické sezóny. Ovšem obzvláště část cesty v prudkém svahu opravu nutně potřebuje a také nechceme o dotaci přijít. Proto vás prosím o opatrnost na naší naučné stezce. Pěší mohou opravované části obejít lesem, ale pro cyklisty a rodiny s kočárky bude toto léto naučná stezka nevhodná.

...někdy je to prostě na hlt něčeho ostřejšího

Na závěr si dovolím odlehčit zprávou, že v našem kulturním a informačním centru bude k dostání pravá SVINOVICE. Jde o opravdu velmi kvalitní slivovici z destilérky na Svachovce, která patří do území naší destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko. Jde o menší lahvičky, které mohou být milým suvenýrem nebo malým dárkem, který je skutečným regionálním produktem.

A věřte – je opravdu svinensky dobrá:)