608 436 941

Domečku je 30 let

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 27. května 2022 | 20x

V sobotu 21. května mi bylo ctí zúčastnit se oslavy 30. výročí založení Domečku, střediska Husitské diakonie.

V rámci bohatého programu u kostela Církve československé husitské se v tomto kostele uskutečnila i mše jako poděkování za dosavadní činnost Domečku i jako prosba o jeho další úspěšnou činnost. Vedení bohoslužby se zúčastnil i patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Z jeho rukou jsem přijala za město Trhové Sviny plaketu s vyobrazením Jana Ámose Komenského jako poděkování za mnoholetou spolupráci. Sice nejsem pamětníkem počátků činnosti Domečku, ale za posledních 12 let, kdy jsem měla možnost za město Trhové Sviny s Domečkem spolupracovat, je zřejmý velký rozvoj jejich činnosti. Za tyto poslední roky svou činnost rozšířili i na poskytování služeb rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Také začali pracovat pro pěstounské rodiny. Tyto služby Domeček poskytuje pro širší region. Pro naše město je asi nejdůležitější fungování nízkoprahového centra pro děti a mládež, kterým poskytuje nejen zajímavou mimoškolní činnost, ale i pomoc při řešení složitých životních situací a jejich prevenci. Záslužná je pomoc i jejich potravinové banky a šatníku. Jako pro obě strany prospěšné se ukázalo i to, že Domeček je provozovatelem kulturní památky v majetku města Trhové Sviny – Buškova hamru. Právě na hamru celý program těchto oslav pokračoval. Opravdu velmi oceňuji ochotu ředitele Domečku pana Karla Zettla, všech zaměstnanců i dobrovolníků z Domečku rozšiřovat svou činnost podle aktuálních potřeb společnosti.