608 436 941

Váleční uprchlíci z Ukrajiny

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 25. března 2022 | 53x

Je to už měsíc, co začala válka na Ukrajině a co jsem vás informovala o prvních krocích, které jsme jako město začali konat.

Neomezili jsme žádné plánované práce, a tak do už tak nabitého programu přibyly starosti především s ukrajinskými utečenci před válkou.

Po prvních aktivitách soukromých osob i různých organizací začala fungovat krizová infrastruktura, jejíž jsme jako obec s rozšířenou působností důležitou součástí.

Velmi důležité bylo zřízení tzv. KACPUKrajských asistenčních center pomoci Ukrajině – pro Jihočeský kraj na letišti v Plané. Zde uprchlíci vyřídí vše potřebné pro pobyt v České republice, a pokud ho potřebují, získají i ubytování. V první fázi krajský úřad vytvořil na svých stránkách formulář, kde města, firmy, ale i soukromé osoby mohly nabídnout možnost ubytování, ale také např. nábytek, překladatelské služby atd. Za město Trhové Sviny jsme nabídli šest bytů v našem Domě s pečovatelskou službou. Shodou okolností zde probíhaly větší opravy a tyto byty byly volné. Ještě o víkendu, hned po vypuknutí války na Ukrajině, jsem se domluvila s paní starostkou Besednice Ing. Alenou Koukolovou, že nabídneme i Myslivnu pod Kohoutem, kterou společně vlastníme. Obě tyto nabídky ubytování schválila rada města Trhové Sviny.

Rada města dále schválila finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč (to je maximální částka v pravomoci rady města) na sbírku Člověk v tísni, finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč na sbírku Českého červeného kříže a vyčlenění 300 tisíc Kč v rozpočtu města, které mohou být použity na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, především na jejich ubytování v našem městě.

Dalším důležitým mezníkem bylo rozhodnutí vlády, která určila, že uprchlíci budou ubytováváni tzv. německým modelem – tzn., že se na něm budou podílet všechny obce, a to podle počtu svých obyvatel. Každé město, i ty nejmenší obce, dostalo „přidělenou kvótu“, pro kolik uprchlíků musí najít ubytování. Pro Trhové Sviny byl stanoven počet 72 uprchlíků. Takové množství by město samo ve svých objektech nemohlo zajistit. Do této kvóty se započítávají i ubytovaní u soukromých osob i u právnických osob – především v penzionech apod. Díky těmto nabídkám jsme schopni tuto kvótu naplnit. Vláda schválila finanční odměnu pro ubytování u právních subjektů (např. penziony) ve výši 250 Kč za člověka a den. U ubytování u soukromých osob je schválená odměna 3 000 Kč na člověka a měsícnejvýše 9 000 Kč (zde se ještě jedná o možnosti navýšení této maximální odměny). Všechny tyto informace jsou distribuovány přes Jihočeský krajský úřad. Oceňuji především videokonference s hejtmanem MUDr. Martinem Kubou, kde je vše jasně vysvětleno a zároveň máme možnost prostřednictvím kraje sdílet problémy, kterými by se měla zabývat vláda.

V současné době máme v Domě s pečovatelskou službou ubytováno 17 uprchlíků, jde o ženy a jejich děti. Všichni jsou velmi vděční, skromní, zajímají se o možnosti pracovního uplatnění a mají v plánu vrátit se na Ukrajinu. Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří se postarali především o vybavení těchto bytů. Část jsme získali z nábytkové banky, podílely se ale i firmy a soukromé osoby. Potřeba je především elektronika – pračky, vařiče, lednice. Získali jsme i velkou zásobu lůžkovin, důležitá je také překladatelská pomoc. Seznam všech, kdo pomohli, by byl velmi dlouhý – a nemám ani domluveno, zda je mohu jmenovat, proto ještě jednou takto velice děkuji všem!

Přestože hlavní starost je co nejrychleji a co nejméně provizorně uprchlíky ubytovat, musíme myslet i na umístění dětí do škol a školek a na pracovní uplatnění uprchlých žen. Zde nám volná pracovní místa nabídly téměř všechny větší firmy ve městě. Naší starostí bude, jak se postarat o děti. Více než deset jich bylo zatím přijato do naší základní školy, mateřská škola mohla přijmout jen jedno dítě, kapacita školky je zcela naplněna. Zde bude důležité, jaký právní i finanční rámec schválí vláda pro vzdělávání ukrajinských dětí.

V tuto chvíli je nám ale stále opakováno, že hlavním problémem stále bude ubytování a že zatím bohužel není možné dát do souladu s ubytováním i pracovní uplatnění, možnost vzdělání či lékařskou péči. V těchto dnech se příliv uprchlíků snížil, prudká změna ale může nastat, pokud budou uvolněny humanitární koridory a lidé budou moci uprchnout z obklíčených a ostřelovaných měst. V této souvislosti jsme dostali za úkol vytipovat další možnosti ubytovánídelší dobu nepoužívané byty, např. u kulturních zařízení, sportovišť, zemědělských podniků apod. – a odhadnout náklady na jejich nutné opravy. V záloze je stále i nouzové ubytování v tělocvičnách a kulturních zařízeních. Zatím nápor na města a obce zbrzdilo to, že stát uvolnil všechna svá zařízení, kde je možné ubytování.

Někdy se také setkávám s negativními reakcemi na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Jistě, ne vše je vyřešené, objevují se i případy zneužití, na které i my upozorňujeme, ale pokud byste se potkali s těmi, kdo jsou u nás ubytovaní, nebudete mít žádnou pochybnost o tom, že nenesou žádnou vinu na situaci, ve které jsou. Naši pomoc skutečně potřebují, nijak ji nezneužívají a velmi si jí váží.