608 436 941

Deváťáci na radnici

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. února 2022 | 22x

Díky paní učitelce Mgr. Haně Halešové jsem mohla postupně na radnici přivítat tři deváté třídy z naší základní školy. V rámci občanské výchovy by se žáci měli seznámit i s fungováním měst a obcí. Doufám, že seznámení se s konkrétním rozpočtem našeho města, s tím, co město zajišťuje a jaké projekty jsou aktuální, je pro žáky zajímavější a přínosnější než pouhá teorie. Budu velmi ráda, když i tato návštěva v kanceláři, kde se většinu problémů města snažíme vyřešit, přispěje ke zvýšení zájmu o město mezi mladou generací. Už nyní jejich odpovědi i dotazy svědčí o tom, že o fungování města něco vědí a budoucnost města jim není lhostejná.