608 436 941

Válka na Ukrajině

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. února 2022 | 10x

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 jsme se probudili do zlého snu. Všichni jsme tušili, že Rusko bude chtít vojenskou silou opět zabrat část Ukrajiny, ale snad nikdo z nás nepředpokládal, že Rusko zaútočí na celou Ukrajinu včetně civilních cílů, a to velmi brutálně. 

Je jistě důležité vyjádřit svou podporu ukrajinskému lidu např. vyvěšením ukrajinské vlajky, ale daleko důležitější jsou naše činy.

Jsem ráda, že po prvotním šoku začaly fungovat organizace, které nás spojují. Jako první se mi ozvala naše Místní akční skupina Sdružení Růže. Z pátečního mimořádného on-line jednání Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR) vzešla výzva k zmapování našich území, zda by se zde našly organizace, podniky, veřejné instituce i jedinci, kteří by chtěli krátkodobě pomoci.

Pomoc by měla směřovat především obyvatelům Ukrajiny, kteří směřují přes slovenské hranice za svými příbuznými do Čech, aby se dostali z válečné oblasti.

Potřeby jsou konzultovány s paní Oxanou Rizak, Čechoukrajinkou, právničkou, která v současné době pracuje pro bono na Ministerstvu vnitra ČR na Odboru pro azylovou a migrační politiku.

Poptávku po pomoci – především po dopravě lidí, po přechodném ubytování i materiální pomoci pro lidi, kteří utekli jen s tím nejnutnějším – jsem obratem zveřejnila na facebookových stránkách a reakce s nabídkou pomoci byly téměř okamžité.

Pochopitelně je jistá prodleva mezi psaním článků a vydáním Trhovosvinenských listů, přesto se na Vás obracím s prosbou o pomoc, která bude nepochybně potřebná po delší dobu. Možná, že v současné době jsou potřeby pomoci už jiné, proto vás prosím, abyste sledovali informační kanály města, kde budeme zveřejňovat aktuální informace pro ty, kteří chtějí pomoci.

I to, jak zvládneme dopad války na Ukrajině na našem území, je obranou proti ruské agresi.