608 436 941

Počet obyvatel - po rekordním nárůstu rekordní propad

Autor: Mgr. V. Korčaková, Mgr. K. Králová | Zveřejněno: 23. ledna 2022 | 21x

Každoroční statistika obyvatelstva

Statistikou počtu obyvatel našeho města se podrobněji zabývám od roku 2013. Zatím vždy bylo příjemné se touto statistikou probírat. Jen jednou počet obyvatel poklesl – a to velmi minimálně, pouze o deset obyvatel. V loňském roce stačilo jen sledovat, kolik se objevilo parte, a bylo zřejmé, že výsledky budou smutné.

TAB. 1

V roce 2021 v našem městě ubylo celkem 24 obyvatel, což je za poslední roky nejvyšší pokles (viz graf).

TAB. 2

Celkový počet obyvatel ovlivňuje přirozený přírůstek - tzn. rozdíl mezi narozenými a zemřelými - a pak přírůstek migrační, tzn. rozdíl mezi přistěhovanými a odstěhovanými.

TAB.3

Jak je vidět z tabulky, narozených dětí bylo v roce 2021 výrazně méně než v roce předchozím. Je ale potřeba říci, že rok 2020 byl na počet narozených dětí opravdu velmi výjimečný. Je tedy nutné podívat se na dlouhodobější průměr, a ten říká, že oproti průměru posledních let se za rok 2021 narodilo o 6 dětí více. Počet narozených dětí tedy pokles počtu obyvatel neovlivnil.

Jiná je situace v počtu úmrtí. Oproti předchozímu roku zemřelo o 17 lidí více a oproti průměru dokonce o 26 lidí více. Příčinu pochopitelně ze statistik vyčíst nelze, ale z místní znalosti je zřejmé, že je to důsledek covidu, buď jako úmrtí s covidem nebo jako příčina omezení zdravotní péče. Věkový průměr zemřelých byl 75 let – i to je přibližně o 5 let méně než průměr v ČR za poslední roky.

Celkový počet ovlivnilo i stěhování obyvatel. V loňském roce se více obyvatel odstěhovalo než přistěhovalo. I to se stalo v minulých letech jen výjimečně. Přistěhovaných bylo o 37 méně než v roce předchozím. Na rozdíl od narozených dětí bylo ale přistěhovaných méně i proti průměru, a to o 19 obyvatel.

Odstěhovaných bylo naopak proti roku 2020 o 33 více a oproti průměru o 13 více.

Celkově tedy můžeme říci, že pokles počtu obyvatel ovlivnila především vysoká úmrtnost a vyšší rozdíl mezi přistěhovanými a odstěhovanými.

Pro naše město je specifický vysoký počet místních částí, takže stejně jako v předešlých letech se podíváme i na srovnání mezi nimi.

TAB. 4

Jak už jsem již vícekrát zmiňovala, statistika je přesná věda o nepřesných číslech. V tomto případě nejsou čísla nepřesná, ale v roce 2021 byla získána ze statistiky ne k 31. 12. 2020, ale někdy v polovině ledna 2021, což ovlivnilo optimistický počet obyvatel za rok 2020. V celkovém počtu obyvatel se mi podařilo tuto odchylku odstranit, ale u jednotlivých místních částí už bohužel ne.

Obecně lze ale říci, že loňský rok znamenal snížení počtu obyvatel jak pro město samotné, tak i pro většinu místních částí. Naopak pozitivní je, že oproti dlouhodobé statistice počet obyvatel jednotlivých místních částí až na Hrádek a Veselku nepoklesl.

Ještě bych se ráda krátce vrátila k našim nově narozeným občánkům. Loňský rok byl naprosto výjimečný, co se týká tradičního vítání občánků. Po roce, kdy byly podobné akce zakázány v souvislosti s proticovidovými opatřeními, jsme měli na podzim co dohánět. Přivítali jsme asi 100 nově narozených občánků, a to i těch, které jsme dříve uvítat nemohli. Některým tedy bylo i více než jeden rok. I to se odrazilo na atmosféře celého ceremoniálu, děti se jen těžko daly udržet na klíně rodičů a i slova nabývala nových významů. Pro mě to byla nová, nicméně velmi příjemná zkušenost. Doufám, že stejně na tom byli všichni, kdo přišli. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo tyto resty napravit, a doufám, že na jaře situace dovolí ve vítání občánků pokračovat. Ocenění si zaslouží i paní učitelky a děti z mateřské školy, jejichž vystoupení jsou již tradiční a velmi milou součástí vítání občánků.

V této souvislosti jsem narazila ale i stížnosti, že některé děti nebyly na vítání pozvány. Prověřovala jsem si to na matrice a je to tak, že vítáme naše občánky, tzn. děti, které jsou k trvalému pobytu přihlášeny v našem městě. Pokud u jejich pobytu dojde k pozdějšímu přihlášení do našeho města a rodiče by chtěli, aby i jejich novorozenec byl u nás slavnostně přivítán, určitě to není problém, ale je potřeba se domluvit na našem úřadě na matrice.

A abych ohlédnutí za minulým rokem ukončila co nejpříjemněji, vrátím se ještě k těm svinenským nejmladším. Z loňských 58 nově narozených dětí bylo 27 chlapců a 31 děvčat. U dívek se jména téměř neopakovala – s výjimkou dvou Anežek, Adél a Rozálií. Tomášové se narodili tři, stejně tolik Matějů. Po dvou přibyli Patrikové, Sebastiánové a Janové.

Všem nově i dříve narozeným občanům našeho města bych chtěla popřát, aby se jim zde dobře žilo a aby nás i statisticky čekal úspěšný rok 2022.