608 436 941

Rekonstrukce komunikace Trocnovské ulice a náměstí

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: úterý 28. prosince 2021 | 54x

O této rekonstrukci jsem již i v těchto listech psala vícekrát, především o komplikacích, které se během stavby objevily. Šlo o společnou rekonstrukci Jihočeského kraje, v jehož majetku je samotná komunikace, a města, které financovalo výměnu vodovodní a kanalizační sítě a v Trocnovské ulici i nové chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení.

Vzhledem k tomu, že kraje mají možnost čerpat dotace na rekonstrukci svých komunikací, musel vše zaštiťovat Jihočeský kraj, např. v jeho kompetenci bylo vypsání výběrového řízení, které vyhrála firma Strabag, která sice nenabídla nejnižší cenu, ale nabídla zkrácení prací o 40 dnů.

Zmínila jsem komplikace na stavbě – mezi ty nejzávažnější patřilo zjištění, že bude potřeba nahradit i vodovodní řad v rekonstruované části náměstí a také část kanalizačního řadu.

I toto se nakonec především díky firmě Bewstav podařilo, nebyl tím ohrožen termín předání stavby, naopak i přes toto zdržení se podařilo komunikaci otevřít o téměř dva týdny dříve.

Slavnostního otevření komunikace se zúčastnili mimo jiné i hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, náměstek hejtmana Jihočeského kraje Antonín Krák a Ing. Jan Nepraš, zástupce IROP (poskytovatele dotace na rekonstrukci komunikace).

/FOTO ze stříhání pásky/

Při této příležitosti bylo zcela jistě na místě poděkovat všem zúčastněným – zástupcům Jihočeského kraje, firmám Strabag a Bewstav, projektantům, stavebnímu dozoru i dozoru bezpečnosti práce atd. Všechny komplikace byly velmi rychle řešeny, a to velmi operativně, nejen při pravidelných každotýdenních kontrolních dnech. Na tuto rekonstrukci naváže i oprava komunikace v Dělnické ulici, na které jsme se domluvili s Jihočeským krajem a která by měla proběhnout hned na jaře. Dle dohody bychom se na ní měli podílet rovným dílem.

Speciálně bych chtěla poděkovat všem obyvatelům, kterých se rekonstrukce bezprostředně týkala. Velmi dobře vím, jak taková rekonstrukce komplikuje život, člověk si uvědomí, jak často a kolik věcí, ale i osob je potřeba dovézt k domu. Proto jsem velmi vděčná, jak trpělivě tato omezení zvládli.