608 436 941

Covidový advent

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: úterý 28. prosince 2021 | 17x

Stejně jako v loňském roce, ani v tom letošním nemám příležitost ohlédnout se za adventními akcemi, na které jsme byli v minulých letech zvyklí. I když vládní omezení nebyla v letošním roce tak přísná, dostali jsme velmi jasná doporučení od hygieniků i od pana hejtmana.

Jsem ráda, že se mohla uskutečnit alespoň tradiční mše za město. Tuto tradici zahájil ještě páter Marcin. Upřímné modlitby prosily nejen za vše dobré pro naše město a jeho obyvatele, ale i za to, abychom se opět nemuseli bát společného setkávání a mohli se vrátit k životu, který jsme celé roky považovali za normální.

Letošní rok byl velmi obtížný, a to nejen kvůli zřejmým covidovým ztrátám, ale covid se stal spouštěčem i dalších komplikací. Mezi ty, které nejvíce ztěžovaly práci pro město, bylo výrazné navýšení cen stavebních prací i stavebního materiálu, který se zároveň stal velmi nedostatkovým.