608 436 941

Jako by toho nebylo už dost... ptačí chřipka

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: středa 24. listopadu 2021 | 25x

Ve čtvrtek 19. listopadu se v médiích objevily první zprávy o výskytu ptačí chřipky ve velkochovu hus v Byňově. V sobotu dopoledne jsme byli my i starostové obcí v okolí výskytu informováni o opatřeních, která je nutné zavést.

V tzv. pásmu dozoru se ocitla naše dvě katastrální území - Bukvice a Pěčín.

Všechny informace jsme velice rychle zveřejnili na úřední desce, na stránkách města, na facebookových stránkách města a rozeslali informace prostřednictvím mobilního rozhlasu. Telefonicky jsem také kontaktovala osadní výbory a poprosila je o pomoc při informování občanů ve zmíněných místních částech. Omezení je celá řada, souhrnně lze říci, že je zakázáno přemísťování drůbeže a dalších chovaných ptáků i všeho, co k nim náleží, včetně vajec.

Toto nařízení bude v platnosti minimálně 30 dnů.

Je tedy na místě zvýšená opatrnost a zvýšené zabezpečení především krmiva a vody pro drůbež, a to i v širším okolí.

Kompletní nařízení je zveřejněno na webových stránkách města.

Dodáno po uzávěrce TSL:

 Po objevení dalšího výskytu ptačí chřipky bylo pásmo ochrany rozšířeno ještě na katastr Trhové Sviny - tzn., že pásmo ochrany se týká celého města Trhové Sviny, Rejt, Svaté Trojice a místních částí Pěčín, Hrádek, Bukvice a Třebíčko.

23. 11. 2021 Státní veterinární správa v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od dnešního dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů.

24. 11. 2021 Státní veterinární správa upřesňuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností, která byla v souvislosti s ptačí chřipkou vyhlášena včera a nařizují zákaz chovu drůbeže ve venkovních prostorech všem chovatelům. Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež přístup. Současně v co nejvyšší možné míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, například nepouštět chovanou vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např. v sousedním chovu. )