608 436 941

Rekonstrukce komunikace Žižkovo náměstí a Trocnovská ulice – 1. část

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 26. června 2021 | 30x

V minulém čísle Trhovosvinenských listů jsem se více věnovala ohlížení se za posledními dvěma roky a slíbila jsem, že v dalším čísle budu pokračovat. Mám pro vás ale tolik aktuálních a důležitých zpráv, že k ohlížení se vrátím v dalších číslech našeho zpravodaje.

AŽ ZDE NADPIS

Na úvod musím říci, že jsem velice ráda, že k této rekonstrukci konečně dojde, na druhou stranu mě velmi mrzí, že se vše řeší narychlo. Především je mi líto, že jsme vás o této rekonstrukci nemohli informovat dřív. Ráda bych vás seznámila se sledem dějů kolem této stavby, aby bylo zřejmé, v jak složité jsme situaci.

O záměru Jihočeského kraje opravit povrch komunikace v této části města víme delší dobu. Opravení povrchu komunikace ale také znamená příležitost a současně i nutnost opravit vodohospodářskou infrastrukturu pod touto komunikací – vlastník komunikace by nedovolil opravenou komunikaci rozkopat a byly by to pochopitelně i zbytečně vynaložené finanční prostředky. Proto byl již v roce 2018 zpracován projekt na výměnu vodohospodářské sítě a spolu s tím i projekt na rekonstrukci chodníků, zřízení parkovacích zálivů, nového veřejného osvětlení apod. V roce 2019 jsme měli z Jihočeského kraje informaci, že s rekonstrukcí počítají v roce 2020, proto i my jsme v rozpočtu města schválili naši část investice. Ještě na začátku roku 2020 jsme nevěděli, zda skutečně k této rekonstrukci dojde. Jihočeský kraj nás potom informoval, že v souvislosti s tím, že na svou část čerpá dotaci, odloží rekonstrukci na rok 2021. Mimochodem v dalším roce se počítá s navazující rekonstrukcí ulice Trocnovská až k benzínové pumpě. Ze strany Jihočeského kraje padl i návrh na spojení těchto etap do jedné. To jsme ale odmítli, jednak to není v našich finančních možnostech, ale především by se už tak složitá dopravní situace ve městě stala naprosto neřešitelnou.

Na konci loňského roku jsme tedy opět v rozpočtu města schválili tuto investici a v letošním roce i smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem. Jak jsem zmínila, Jihočeský kraj čerpá dotaci, proto musel být zadavatelem společného výběrového řízení na dodavatele celé stavby – není možné, aby se na stavbě pohybovala jedna firma za kraj a jiná za město. Výběrové řízení muselo být bohužel opakováno a komise na otevírání obálek s nabídkami na zhotovitele stavby se mohla sejít až 17. května. Nejlepší nabídku na zhotovení stavby podala firma Strabag České Budějovice. Tato firma sice nepodala nabídku s nejnižší cenou, součástí jejich nabídky ale bylo zkrácení doby stavby o 40 dní. I přes toto zkrácení by měla být stavba dokončena až v prosinci letošního roku.

Snažili jsme se urychlit všechnu následující administrativu, naše rada města tuto investici schválila na nejbližším jednání, rada kraje pak 10. června.

Bylo zřejmé, že největší obtíž bude s objízdnými trasami. Jejich vypracování již zadal Jihočeský kraj dříve, ale nyní bylo nutné je aktualizovat. Již od začátku tohoto roku, kdy jsem byla opakovaně žádána Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (SÚS Jčk) o povolení objízdné trasy přes Trhové Sviny pro vozidla nad 3,5 t kvůli opravovanému mostu v Trocnově, jsem upozorňovala na tuto společně plánovanou rekonstrukci. Proto byla svolána velká schůzka zástupců Jihočeského kraje, našeho města, SÚS Jčk, autobusové společnosti GW BUS, zhotovitele stavby, projektanta a zpracovatele objízdných tras. Po velmi složitém jednání, ze kterého vzešlo i odložení další plánované rekonstrukce v našem regionu, se podařilo najít kompromis. Naším hlavním požadavkem bylo, aby byly objízdné trasy ulicemi města jen pro vozidla do 3,5 t a aby se Jeronýmovou ulicí smělo jezdit jen jednosměrně. Nakonec jsem byla přesvědčena, že je nutné omezení vozidel až nad 6 t, jinak by zkolabovalo veškeré zásobování města. Také se nám podařilo domluvit, aby Žižkovo náměstí, kde se rekonstrukce bude týkat jen komunikace, nebylo uzavřeno po celou dobu rekonstrukce. K jeho uzavření by mělo dojít až v září. Proto byly zpracovány i dvě varianty objízdných tras. Dle zpracovatele objízdných tras je nyní nutné v pár dnech zpracovat a především nechat schválit projekt, který se normálně zpracovává řadu týdnů, spíše však měsíců. Kromě dopravní policie se k objízdným trasám musí vyjádřit i dopravní odbory čtyř obcí s rozšířenou působností a více než 20 starostů obcí, přes které objízdné trasy povedou. Termín však není možné odsunout kvůli zmíněné vysoutěžené době stavby. Hned, jak jsme měli v ruce návrh na objízdné trasy, jsme s touto situací seznámili občany – na webu i facebookových stránkách města. Do schránek v Trocnovské ulici a na náměstí byly doručeny dopisy. Větší firmy ve městě byly informovány elektronicky. V prvním možném termínu jsme uspořádali setkání v tanečním sále kulturního domu.

Je jisté, že se dopravní situace velmi zkomplikuje. Věřím ale, že z předchozího textu je zřejmé, že pokud jsme nechtěli tuto rekonstrukci zastavit a do budoucna si zablokovat spolupráci s Jihočeským krajem, nemohli jsme dělat nic jiného.

Prosím všechny o trpělivost a ohleduplnost během rekonstrukce, a to nejen obyvatele rekonstruované části, ale všechny občany, protože objízdné trasy zkomplikují život nám všem. Věřím ale, že výsledek bude stát za to.