608 436 941

Bohužel opět bez setkání s vámi

Autor: Za kolektiv RC Trhováček Eva Farková | Zveřejněno: čtvrtek 22. října 2020 | 22x

Během září otevřel Trhováček po prázdninové pauze zase svoje dveře všem zájemcům: z řad nastávajících maminek, které přišly na 1. lekci Předporodního setkávání s Janou Markovou, ženám nejen po porodu a seniorkám, které si přišly zacvičit na Cvičení s fyzioterapeutkou; dospělým nejrůznějšího věku, kteří dorazili na začátku října na jazykové kurzy angličtiny i němčiny; maminkám s malými předškolkovými dětmi, které si přišly společně zacvičit či zazpívat nebo jen tak se setkat a popovídat si o problémech i radostech, které mají ve stejné životní fázi společné. Otevřely se ale i kurzy pro děti školkové a školní: Angličtina pro děti; Hravá flétnička; Tancování s Anežkou, o které byl takový zájem, že jsme museli zorganizovat ještě druhý kurz.

Většina kurzů s naplněnou kapacitou, lektoři natěšení, účastníci též. Organizační tým v hlavě plno nápadů na další aktivity a programy, které jsme chtěli otvírat během podzimu… Přednáška o ženské cykličnosti a potenciálu ženské energie ve spolupráci s CKA, kurz logopedie pro děti, o který se rodiče zajímali už od počátku prázdnin, odpolední „přípravka“ dětí na školku s cvičením a zpíváním, drakiáda… To je jen zlomek aktivit, které jsme pro Vás plánovali.

Po zásahu vládních opatření máme opět stejně jako na jaře zavřeno. Na jaře jsme šily roušky (jen maminky z organizačního týmu Trhováčku jich ušily na jaře přes 400), nyní zkoušíme jiné možnosti komunikace (předporodní kurz jsme převedly do online formy), ale zjišťujeme, možná stejně jako rodiče školáků v distančním vzdělávání, že osobní kontakt je nenahraditelný a že nám v centru chybíte právě vy, naši členové, klienti, návštěvníci, osobně. A proto doufáme ve zlepšení současné epidemiologické situace, přejeme vám hodně zdraví a zcela upřímně se na vás těšíme.