608 436 941

Nově vzniklý SENIOR KLUB v Trhových Svinech

Autor: | Zveřejněno: středa 21. dubna 2021 | 20x

Díky dotaci, kterou město obdrželo od Jihočeského kraje, může v našem městě vzniknout Senior klub, ve kterém se budou moci scházet lidé seniorského věku u kávy či čaje a u dalších vzdělávacích, kreativních, společenských a přednáškových činností.

Klub je určen pro všechny, kteří se cítí být osamělí, komu chybí společnost nebo nemá s kým sdílet své zájmy a záliby. Nabízí seniorům místo ke společnému setkávání se a smysluplnému využití volného času.

Senior klub bude v provozu, jakmile to opatření dovolí.