608 436 941

24. května 2021 – Online webinář „Děti a hranice aneb laskavost a důslednost při výchově“

Autor: | Zveřejněno: středa 21. dubna 2021 | 13x

Jak a proč být při výchově laskaví a zároveň důslední a v čem jsou hranice při výchově tak důležité? To si řekneme s Mgr. et Mgr. Ivanou Štěpánkovou, která absolvovala magisterské obory psychologie a speciální pedagogiky a komplexní výcvik v rodinné terapii.

Hranice přináší dětem nejen pocit bezpečí, jistoty, smysluplnosti a řádu, ale ovlivňují i formování dětí do budoucna. Jak tedy vést dítě k tomu, aby u něj rostla zodpovědnost, vnímavost k potřebám sebe i druhých, nikoli sobeckost, nebo ustrašenost či vzdorovité chování? Při webináři se zaměříme na všechny tyto otázky a budeme se věnovat významu hranic při výchově, důsledkům jejich překračování a jak s dětmi při řešení problémů spolupracovat.