608 436 941

CKA se zapojilo do Sítě pro rodinu

Autor: Koordinátorka CKA Petra Malíková | Zveřejněno: úterý 23. února 2021 | 13x

Síť pro rodinu sdružuje 261 center

Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny se zapojilo do Sítě pro rodinu, která posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti a usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Za 15 let fungování sdružuje 261 center a my jsme jedno z nich, stejně jako RC Trhováček. Prosazuje legislativu přátelskou rodině, podporují mateřská i komunitní centra, kde se snaží posilovat hodnotu rodiny různými prostředky.

Díky sponzorům, které Síť pro rodinu má, jsme mohli i my v našem regionu podpořit rodiny, zvlášť matky samoživitelky a otce samoživitele potravinovými balíčky v hodnotě dvou tisíc a jsou přislíbeny i mobilní telefony pro děti matek samoživitelek a otců samoživitelů, na kterých by se děti mohly snadněji zapojit do online výuky.

Jsem ráda, že Centrum komunitních aktivit může patřit do Sítě pro rodinu, která se zastává rodin a snaží se jim pomoci. Touto cestou chci poděkovat za jejich obětavou práci.

Děkujeme mamince, která nám poslala zpětnou vazbu i s fotkou.