608 436 941

V novém roce (snad už ?) v CKA

Autor: Petra Malíková, koordinátorka Centra komunitních aktivit Trhové Sviny | Zveřejněno: pondělí 21. prosince 2020 | 7x

Centrum komunitních aktivit pro Vás v novém roce připravuje zajímavé akce, je však otázkou, zda nám situace dovolí, abychom se na nich potkali.

Leden:

Svinenské století

Na 14. ledna od 17 hodin je naplánována (už jednou přesunutá) přednáška Jana Štiftera o historii našeho města. Můžete se těšit na historické fotky a na povídání o tom, jak se naše město během sta let změnilo.

Kurz šití

Při příznivé situaci bychom 21. 1. 2021 zahájili i odložený kurz šití, který by se konal po tři čtvrteční odpoledne vždy od 16 hodin.

Plánované akce:

Jsou plánovány i tvořivé dílny a zajímavé přednášky, ale konkrétní datum ještě bude upřesněno. Proto prosím, abyste sledovali naše stránky města Trhové Sviny, kde máme odkaz na akce v CKA Trhové Sviny konané. Veškeré akce pořádané v našem centru jsou také vložené a aktualizované na našich facebookových stránkách. Na únor se plánují i Manželské večery k posílení vzájemného partnerského vztahu.

Pravidelné akce:

Pondělní doučování studenty z gymnázia

Mezi pravidelné akce, které jsou pořádány v našem CKA, patří i pondělní doučování žáků studenty z gymnázia. Každé pondělí od 15 hodin po předchozí domluvě se můžeme Vašemu dítěti věnovat.

Čtvrteční dopoledne s ARCHOU

Každý čtvrtek od 9 - 11 hodin pracovníci sociální služby ARCHA nabízí bezplatné sociální poradenství pro seniory, lidi s hendikepem a pro lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti.

Bezplatné sociální poradenství po předchozí domluvě. Tel.: 399 499 936, mobil: 732 618 624

Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem Univerzity třetího věku je umožnit všem posluchačům zájmově a neprofesně se vzdělávat na vysokoškolské úrovni, aktivně se podílet na společenském dění a umožnit jim aktivity podporující osobnostní rozvoj.

Studenti v našem konzultačním středisku ukončili první semestr, ve kterém se zabývali tématem Evropské kulturní hodnoty. Na letní semestr, který začíná opět v únoru, bychom chtěli pozvat i další zájemce o studium, pokud by se k nám chtěli připojit. Novým jistě pro všechny obohacujícím tématem bude téma lidského zdraví.

Koho tato nabídka oslovila, může se během ledna přihlašovat v Centru komunitních aktivit, kde vám také ráda zodpovím všechny vaše otázky ohledně studia.

Tel.: 603 962 565

Email: cka@tsviny.cz