608 436 941

Univerzita třetího věku

Autor: pm | Zveřejněno: 22. října 2020 | 6x

Pátého října proběhlo v našem CKA první setkání studentů Univerzity třetího věku, při kterém si účastníci poslechli první přednášku ze zimního semestru na téma Evropské kulturní hodnoty a vypracovali jsme si společně první test. Bohužel, další setkání už muselo proběhnout distanční formou. Věříme však, že se situace brzy zlepší a budeme se moci zase potkat osobně.