608 436 941

Centrum komunitních aktivit má nové logo

Autor: P. Malíková | Zveřejněno: 20. září 2020 | 16x

Z osmi různých možností se do finálního hlasování dostala tři loga, ze kterých návštěvníci slavnostního otevření dveří CKA vybrali logo vítězné.

Centrum komunitních aktivit 15. 9. 2020 slavnostně zahájilo svou činnost a otevřelo dveře pro širokou veřejnost. V rámci slavnostního otevření CKA si mohli návštěvníci prostory prohlédnout a seznámit se s aktivitami, které budou v centru probíhat. Někteří se zapojili do hlasování o nejlepší logo pro Centrum komunitních aktivit a obohatili nás o své nápady a podněty, které nám pomohou vytvořit příjemné prostředí pro komunitní setkávání napříč všemi věkovými vrstvami.

Za přítomnosti paní starostky Mgr. Věry Korčakové, zástupců různých organizací nejen našeho města a občanů Trhových Svinů jsme si připili na nový začátek komunitního setkávání v našem městě. Setkání proběhlo v přátelském duchu a s pozitivním ohlasem. Děkujeme Vám, že jste přišli a těšíme se na setkání při některé z akcí CKA.

Pravidelné akce CKA

KŘESŤANSKÝ KURZ ALFA – Záleží na MNĚ někomu? – Pořádá: www.cestazivota.cz

Každý čtvrtek od 1. října 2020 od 19 hodin můžete přijít do Centra komunitních aktivit, kde budete mít možnost prozkoumat křesťansku víru, zeptat se na cokoli a vyjádřit svůj názor v přátelském prostředí. Můžete se připojit ještě 8. a 15.10.

Registrace do 27. 9. 2020 na kurzalfa@gmail.com nebo na tel.: 605 235 398

ČTVRTEČNÍ DOPOLEDNE S ARCHOU

Každý čtvrtek od 9-11 hodin pracovníci sociální služby ARCHA nabízí bezplatné sociální poradenství pro seniory, lidi s hendikepem a pro lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti.

Bezplatné sociální poradenství po předchozí domluvě. Tel.: 399 499 936, mobil: 732 618 624

MOZKOHRÁTKY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ – pořádá ARCHA Borovany

Začínají ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 9:30 v Domě s pečovatelskou službou ve společenské místnosti

Jsou různé mnemotechniky, které nám pomohou zlepšit paměť. Více si pamatovat a hlavně se setkávat v dobré společnosti, bavit se, vzpomínat, povídat si, malovat, skládat hlavolamy a cvičit jemnou motoriku.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Chcete se podílet na společenském dění a udržet si i v důchodovém věku aktivní přístup k životu? Přihlaste se na Univerzitu třetího věku.

Úvodní setkání se koná 5. 10. 2020 v 9:00. Na první přednášku jsou zváni všichni zájemci. Po zhlédnutí přednášky se mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje či nikoliv.

Setkávat se budeme jednou za 14 dní.

Přihlašovat se můžete na tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz,

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ STUDENTY Z GYMNÁZIA

Potřebují Vaše děti procvičit matematiku, anglický či německý jazyk? Nepochopily Vaše děti látku ve škole? Chcete Vašemu dítěti pomoci s přípravou na písemku?

Každé pondělí od 15 hodin po předchozí domluvě se můžeme Vašemu dítěti věnovat.

Tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz

Jednorázové akce CKA:

KURZ ŠITÍ

Kurz šití bude začínat od úplných základů, jednoduchých projektů, až po složitější díla. Krok za krokem společně projdeme, jak se naučit šít, mít z šití radost a dobrý pocit.

Čtvrtek 15. 10 .2020 od 16 hodin v CKA Trhové Sviny

Kurz bude probíhat 3 čtvrtky za sebou vždy od 16 hodin.

Účast nutno předem nahlásit. Tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Pro ty, které baví kreslit věci, které nás obklopují.

17.10. – 18. 10. 2020 Sobota od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Neděle od 10:00 hodin do 17:00 hodin

Lektor: Pavla Svobodová, Dis.

Minimální věk účastníka je 15 let. Kurz je určen pro naprosté začátečníky i pokročilé.

Přihlásit se můžete na email: cka@tsviny.cz, tel.: 603 962 565

CYKLICKÁ ŽENA aneb Jak využívat svůj potenciál naplno po celý měsíc

Středa 21. 10. 2020 od 17 hodin

Být ženou znamená převážně být proměnlivá. Jak si svou proměnlivost užívat a jak ji využívat tak, abychom měly více energie a život nás více bavil a naplňoval? O ženství a kráse Vám přijde vyprávět Zuzana Dvořáková, průvodkyně k podstatě zdraví a vnitřní spokojenosti.

Pořádá CKA ve spolupráci s Rodinným centrem Trhováček, z. s., během přednášky je možné využít hlídání dětí.

Přihlašovat se můžete na tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz