608 436 941

Dobrý začátek léta

Autor: Veronika Fráňová a Petra Malíková | Zveřejněno: úterý 28. května 2024 | 4x

Máme rádi pozitivní zprávy, skvělou náladu a jedinečné zážitky. Musíme říct, že i když je svět trochu zmatený, u nás v CKA se opravdu setkáváme s dobrými zprávami a touhou pomáhat a rádi se s vámi o to podělíme.

V měsíci květnu jsme uspořádali již druhý swap čili výměnu rostlin a současně také sbírku oblečení na „staré faře“. Překvapilo nás, jak velký zájem tyto akce vyvolaly a jsme rády, že udržitelnost a dobročinnost vám není cizí. Stejně tak, když jsme začali šít panenky pro UNICEF. Chtěli bychom poděkovat všem ženám, které se do toho pustily s nadšením a vyrábí malé panenky, co jim síly stačí. Jsme vděčné také za materiál, který jste nám pro šití panenek věnovali. Panenky dostanou svůj rodný list a poputují do prodeje. Za každou panenku bude proočkováno jedno dítě proti smrtelným chorobám v zemích 3. světa.

Premiérou pro nás byla účast na vědomostním kvízu pro seniory ve Strakonicích. Děkuji našim třem odvážným seniorkám, které se nezalekly žádné otázky. Společně s nimi jsme si udělali výlet do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, navštívili Legiovlak a pak už fandili, jak na hokejovém zápase. I když jsme nestáli na bedně, tak jsme si to moc užili.

Bylo nám ctí účastnit se také promocí našich dvou absolventek Univerzity třetího věku České zemědělské univerzity v Praze. Naše konzultační středisko CKA Trhové Sviny, které zajišťuje tento program vzdělávání pro seniory má nyní 12 studentů Univerzity třetího věku a již 5 jich obdrželo osvědčení o absolutoriu. Jsme opravdu vděční za to, že naši senioři se aktivně podílí na společenském dění, udržují si aktivní přístup k životu a jsou ochotni se celoživotně vzdělávat. Pokud by se někdo k našim studentkám chtěl přidat, v září začínáme zimní semestr, tentokrát na téma „Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě“. Blahopřejeme všem studentkám k úspěšnému ukončení studia a přejeme vám mnoho dalších životních úspěchů.

V minulém čísle Trhosvinenských listů jsme se krátce zmínili o projektu Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem. Náš projekt „Vybavení šicí dílny, aneb šití, co tě chytí“ byl nadační komisí vybrán a zařazen do podporovaných projektů. Vy jste nám pak mohli zasílat vysportované body prostřednictvím aplikace v telefonu. Je až neuvěřitelné, že jsme po vyhlášení projektu do aplikace měli za 2 dny cíl naplněn. Chceme proto poděkovat vám, kteří jste nás tímto podpořili a také Nadaci ČEZ, za to, že nám umožnila realizovat naše sny. Díky penězům, které jsme získali, můžeme kvalitně vybavit šicí dílnu a vymýšlet pro vás další aktivity a už se na to moc těšíme.

Vybavíte si ještě dobu, kdy vám bylo 20? Někoho to možná ještě čeká, někdo už má toto číslo za sebou. V letošním roce 20 let mezi námi oslaví MAS Sdružení Růže a věřte, že to bude velké. Zveme vás tímto na oslavu na Velkém rybníce 22. 6. od 13:00. Čeká vás bohatý program pro děti, skákací hrad, koncert skupiny Patrola, osvěžující občerstvení a spoustu jiných zajímavých aktivit, které jinde nenajdete.

Srdečně vás zveme na představení plánovaného projektu Křížové cesty ke kostelu Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech, jehož realizaci finančně podpoří Město Trhové Sviny. Jedná se o 14 zastavení křížové cesty vyhotovené v Ateliéru sochařství a restaurování Mst. Janem N. Michalíkem a Pavlou Michalík Svobodovou, Dis. Jednotlivá zastavení křížové cesty budou dle grafického návrhu skládány z kostiček benátského smaltu do žulového bloku. V kostele Nejsvětější Trojice se 18. 6. 2024 v 17:00 uskuteční prezentace a představení této křížové cesty pro veřejnost a při této příležitosti zahrají žáci ZUŠ F. Pišingera a hudební uskupení Duo Angeli. Součástí večera je také vernisáž fotografií s názvem Mezisvěty, která obsahuje soubor fotografií účastníků multimediálního kurzu pod vedením BcA. M. Kročákové. Výstava fotografií bude v ambitech kostela ke zhlédnutí po celé léto. Občerstvení je zajištěno. Vstupné bude využito k realizaci křížové cesty. Věříme, že vás tento unikátní a řemeslně propracovaný projekt nadchne stejně jako nás a povzbudí vás k setkávání a propojí opět život a dění v obci s jejím okolím. 

Za měsíc nás čekají prázdniny a centrum komunitních aktivit se zase otevře dětem a příměstským táborům, letnímu tvoření na staré faře a jiným projektům, které představíme v příštím čísle. Abychom neochudili seniory o možnost setkávání, připravili jsme pro ně Prázdninové čaje o 5., kdy bude vždy v pondělí od 17:00 otevřené centrum ke kávě či čaji. Všichni, kdo si chtějí popovídat, setkat se s přáteli a zahrát si nějakou deskovou hru, jsou zváni.

V měsíci červnu nás čeká společné šití a vyrábění „dárečků“ pro Haimu ČB, což je nezisková organizace, která pomáhá dětem s onemocněním krvetvorby. Ušité a vyrobené produkty budou prodávány v rámci charitativní akce Letíme vám pro zdraví, jejíž 5. ročník se uskuteční 20. 7. 2024 v Třebíčku.

Věříme, že jsme vás naším pravidelným sloupkem potěšili a budeme rádi, když se společně setkáme. Příležitostí máme mnoho a je jen na vás, které využijete.