608 436 941

My tři králové…

Autor: Petra Malíková a Veronika Fráňová | Zveřejněno: sobota 20. ledna 2024 | 4x

Každý začátek roku bývá u nás v CKA ve znamení Tříkrálové sbírky. Oslovujeme koledníky a dobrovolníky, aby vyšli do ulic našeho města a šířili mezi lidmi Boží požehnání, poselství lásky a solidaritu s bližními, stejně jako před lety. Začít nový rok dobrým skutkem je pro nás povzbuzením a dává nám naději do dalších dnů.

Ve 24. ročníku Tříkrálové sbírky se v Trhových Svinech a okolních obcích vybralo úctyhodných 133 269,- Kč. Jak jsme již avizovali v minulém čísle Trhovosvinenských listů, budou tyto finance využity k přímé finanční či materiální pomoci osobám v sociální a hmotné nouzi v našem kraji. Dále se z této částky podpoří vícečetné rodiny a dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice. Všem dětem i dobrovolníkům velice děkujeme za jejich nasazení v letošním mrazivém počasí a chuť pomáhat ostatním.

Dobrý skutek se také rozhodli vykonat žáci z 3. A, 3. B a 2. B ZŠ Trhové Sviny, kteří Tříkrálové sbírce věnovali finanční příspěvek z vánočního trhu a ukázali nám, že empatie a láska k bližním nejsou jen prázdná slova.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli a otevřeli své domovy požehnání a přání zdraví a radosti. Jsme vděčni Městu Trhové Sviny za podporu koledníků a, stejně jako loni, jsou pozváni na zmrzlinový pohár s panem starostou do restaurace Junior a obdrží lístky do kina.