608 436 941

Jaký byl rok 2023?

Autor: Petra a Veronika | Zveřejněno: úterý 19. prosince 2023 | 6x

V prosinci řada z nás bilancuje, hodnotí uplynulý rok a zároveň se těší na ten další. Po celý rok 2023 jsme vám v CKA nabízeli nejrozmanitější akce a kurzy pro všechny věkové kategorie. Přibližně 55x jsme se setkali při vaření, tvoření, šití a na deskohraní. 22x jsme vás pozvali na historické, cestovatelské a vzdělávací přednášky. 22x jsme vyrazili na společný výlet. 19 čtvrtečních dopolední jsme šili s maminkami. S Mirkou senioři trénovali paměť 32x a stejný čas věnovali cvičení a protahování těla s fyzioterapeutkou Ivou. Zajímavých akcí a kurzů u nás bylo nepočítaně. Zde patří velký dík Městu Trhové Sviny a MAS Sdružení Růže z. s., které nás finančně podporují. Také chceme poděkovat všem nadšeným lektorkám/lektorům a hlavně vám, že jste u nás jako doma. Máme radost, že CKA v Trhových Svinech funguje a že si našlo svoje příznivce. Prostory sice nejsou velké a někdy „praskáme ve švech“, ale o to víc chceme dostát hlavní myšlence a tou je vytváření společenství, navazování kontaktů, komunikace s druhými, vzájemná pomoc a podpora.

V prosinci se uskutečnila přednáška Mgr. Petry Tošnerové, psychiatričky a lektorky Diakonické akademie, která nás velmi poutavě a erudovaně zasvětila do problematiky duševních onemocnění a vlivu závislostí na osobnost člověka. V rámci sociopatologické prevence proběhla také setkání s žáky 9. ročníků ZŠ Trhové Sviny. Všichni si uvědomujeme, že dnešní dospívající jsou více ohroženi negativními vlivy společnosti a okolí a je velmi důležité se s nimi seznámit a umět s nimi pracovat.

Prostřednictvím Diecézní Charity České Budějovice jsme mohli podpořit vícečetné rodiny z Trhovosvinenska, kteří navštěvují ZUŠ Trhové Sviny a v rámci Tříkrálové sbírky 2023 jim zaplatit na 3. a další dítě školné na půl roku. Věříme, že tento krok přispěje k lepšímu finančnímu zázemí v rodinách a zároveň ovlivní pozitivní motivaci k uměleckému vzdělávání. Tříkrálová sbírka za minulý rok byla použita též k přímé finanční pomoci lidem, které se nacházeli v těžké životní situaci.

Tříkrálová sbírka pro rok 2024 se blíží, proto bychom rádi vyzvali koledníky a dobrovolníky, aby se k nám připojili a pomohli tak dobré věci. Finance budou využity na podporu projektu Young Caritas, který si klade za cíl vzdělávání dětí a mládeže, pomoc bližním a dobrovolnickou činnost. Na Trhovosvinensku chceme opět v rámci sbírky umožnit lepší život sociálně slabým, znevýhodněným a vícečetným rodinám.

A jak můžete přispět? Od 1. 1. - 14. 1. 2024 můžete využít statických pokladniček, které najdete v KIC Trhové Sviny, v CKA Trhové Sviny a v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Pokud preferujete bezhotovostní platby, můžete přispět finančním darem od 6.12. 2023 – 31.1. 2024 na č.ú.: 66008822/0800. Pro Trhové Sviny je zřízen variabilní symbol: 777921006.

Koledníky a dobrovolníky můžete potkat v Trhových Svinech a přilehlých vesničkách v úterý 9. 1. 2024 od 15:00 a v sobotu 13. 1. 2024 od 9:00. Děkujeme za každý váš příspěvek, laskavost, dobré slovo a úsměvy, kterých si velmi vážíme.

Milí koledníci a dobrovolníci, zveme vás v pondělí 8. 1. 2024 od 16:00 na odpoledne s koledníky, kde si připravíme a domluvíme vše potřebné pro tříkrálovou sbírku. Stejně jako loni vás p. starosta za vaši ochotu a čas odmění malým překvapením.

Těšíme se na další rok s vámi a věříme, že bude stát za to. Rády bychom vám popřály pevné zdraví a otevřená srdce a mysl všemu novému.