608 436 941

Virtuální Univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů v regionech

Autor: Petra Malíková a Veronika Fráňová | Zveřejněno: 13. prosince 2022 | 12x

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují sociální rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Cílem virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V, které probíhá v konzultačních centrech. Jedním z konzultačních center je i Centrum komunitních aktivit Trhové Sviny, kde se už třetím rokem scházejí účastníci VU3V k prezenční výuce.

V lednu u nás v Trhových Svinech začíná letní semestr Univerzity třetího věku. Tentokrát si účastníci vybrali téma „Hudební nástroje“. Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária. Úvodní setkání se koná 31. 1. 2023 od 9:00.

Na první přednášku jsou zváni všichni zájemci. Po jejím zhlédnutí se mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje či nikoliv. V dnešní době do CKA na Univerzitu třetího věku pravidelně dochází 11 studentů. Těšíme se, že posílíte jejich řady.

O našich akcích se můžete dozvědět na www.facebook.com/CKA.TSVINY nebo na stránkách města www.tsviny.cz, kam pravidelně přispíváme do kalendáře akcí anebo přímo do složky „Centrum komunitních aktivit“. Najdete nás v budově staré polikliniky na nábřeží Svatopluka Čecha č. 664.

Milí přátelé, přejeme vám v novém roce hodně zdraví, optimismu a energie k překonávání překážek. Těšíme se na setkání s vámi.