608 436 941

Krátké ohlédnutí za dalším měsícem v CKA

Autor: pm | Zveřejněno: středa 21. září 2022 | 4x

Naším hlavním cílem je společné setkávání a naplňování volného času zajímavými, a dle vaší návštěvnosti i smysluplnými aktivitami. 

Po prázdninové pauze jsme opět navázali pravidelným setkáváním seniorů na kurzu trénování paměti, při Univerzitě 3. věku, při tvoření nebo na fyzioterapeutickém cvičení v klubovně kulturního domu. Teenageři navštěvují multimediální kurz a mohou také využít možnosti doučování. Nezapomněli jsme ani na maminky, které se učí šít v rámci pravidelných dopoledních setkávání a manželské páry mají zase možnost rozvíjet svůj vztah při partnerském setkávání.

V CKA jsme vařili podle italských receptů, šili pro děti a vyráběli vlasovou kosmetiku. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace o internetovém světě a také praktické rady, jak máme s dětmi problémy kyberšikany a sociálních sítí řešit.

S některými z vás jsme se potkali na výletě do Nových Hradů, Terčina údolí nebo na Dobrou Vodu, kam skalní příznivci turistiky vyrazili pěšky i přes nepřízeň počasí.

Počasí nám nepřálo ani na Dětském odpoledni, které se nakonec konalo v kulturním domě. Rodiče s dětmi plnili úkoly a tančili za doprovodu hudebně - divadelní skupiny Rybníkáři. Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Čajanovi, díky kterému jsme mohli být v teple a v suchu, dík patří také všem dobrovolníkům za přípravu a pomoc.

Zapojili jsme se do projektu Diecézní charity České Budějovice a jejich Dobrovolnického centra, které k nám vyslalo dobrovolníka až ze Srbska. Miloš nám pomáhal právě na Dětském odpoledni a v listopadu nám bude v CKA vyprávět o své domovině.

Dobrovolnictví je velmi záslužná činnost. Pokud chcete věnovat svůj čas ve prospěch potřebným, můžete se právě vy stát přes Diecézní charitu České Budějovice dobrovolníkem a pomáhat dětem, seniorům, pacientům v nemocnici, lidem s mentálním postižením, lidem bez domova atd. Více informací na www.dobrovolnicicb.cz. Můžete se zapojit do pomoci i u nás, v našem kraji nebo přímo v našem centru.