608 436 941

Malé ohlédnutí za měsícem dubnem

Autor: pm | Zveřejněno: sobota 23. dubna 2022 | 9x

V dubnu proběhlo v CKA setkání s Ukrajinci, kteří se v posledních dnech stali obyvateli našeho města. Spolu s paní starostkou a zástupci organizací našeho města jsme jim předali potřebné informace k tomu, aby se mohli zapojit do běžného života v našem městě bez větších problémů.

V CKA se začal vyučovat pravidelně i český jazyk pro Ukrajince. Chtěla bych moc i touto cestou poděkovat naší paní lektorce Dagmar Cepkové za její dobrovolnické nasazení. Český jazyk je opravdu těžký, ale nadšení pro učení z řad posluchačů ukrajinské národnosti je veliké. Schází se 2x týdně a ve skupině je přes 20 studentů včetně dětí.

V dubnu jsme také s trhovosvinenskou farností navštívili cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a následně jsme putovali křížovou cestou k poutnímu místu Maria Rast. Autobus jsme zaplnili do posledního místečka, a ještě se přidalo několik osobních aut. Výletu se účastnily všechny generace a výlet zdárně zvládly.