608 436 941

Dotace Jihočeského kraje na podporu Senior klubu v Trhových Svinech

Autor: Petra Malíková, koordinátorka CKA | Zveřejněno: úterý 22. února 2022 | 10x

Díky dotaci ve výši 95 tisíc korun, kterou město obdrželo od Jihočeského kraje na tento rok, můžeme pokračovat v našem městě v aktivitách Senior klubu. Lidé seniorského věku se díky dotaci scházejí u kávy či čaje při vzdělávacích, kreativních, společenských a přednáškových činnostech.

Klub je určen všem, kteří se cítí být osamělí, komu chybí společnost nebo nemá s kým sdílet své zájmy a záliby. Nabízí seniorům místo ke společnému setkávání se a smysluplnému využití volného času. V tomto roce díky dotaci realizujeme pravidelné aktivity v CKA, např. cvičení s fyzioterapeutkou, kterou navštěvuje velký počet účastníků, arteterapeutické dopoledne plné tvoření s malířkou Kateřinou Ašenbrennerovou, čeká nás ale i počítačový kurz, výlety, programy Akademie třetího věku a také zajímavé přednášky a workshopy.

Kromě přednášek a tvořivých dílen jsme v únoru také společně vyrazili do Nových Hradů. Navštívili jsme kavárnu v historické barokní apatyce. Kromě zajímavé přednášky jsme se dočkali i milého přijetí a dobré kávy.