608 436 941

Tříkrálová sbírka 2022

Autor: P. Malíková | Zveřejněno: pátek 21. ledna 2022 | 5x

Letos opět s koledníky v našich ulicích

5. a 8. ledna 2022 proběhla v našem městě Tříkrálová sbírka.

Poté, co koledníci přijali požehnání P. Rada z Nových Hradů, vyšli do ulic našeho města. Koledníci šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí při tom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tento rok se v našem městě vybralo krásných 90 325,- Kč.

Peníze budou využity k přímé finanční či materiální pomoci osobám v sociální a hmotné nouzi na Trhovosvinensku a na podporu dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice. Všem dětem i spolupracovníkům děkuji za jejich nasazení a všem dárcům za jejich štědrost.