608 436 941

Tříkrálová sbírka v Trhových Svinech

Autor: pm | Zveřejněno: úterý 21. prosince 2021 | 29x

Od 1. 1. do 31. 1. 2022 lze přispět na sbírkové konto.

Milí dárci, v těchto dnech se pilně připravujeme na další Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve středu 5. ledna a v sobotu 8. ledna 2022.

Naši koledníci jsou připraveni vyrazit s tříkrálovým požehnáním a přáním všeho dobrého na tradiční koledu. Připravujeme také možnost nabídnout dárcům statické pokladničky, které budou opět rozmístěny na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech, v Kulturním a informačním centru, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech a v Centru komunitních aktivit.

Chcete-li přispět do Tříkrálové sbírky, není nic jednoduššího než se zúčastnit koledy online a přispět na tříkrálový účet. Od 1. 1. do 31. 1. 2022 lze přispět na sbírkové konto ČÍSLO ÚČTU: 66008822/0800. Variabilní symbol pro město Trhové Sviny je 777921006. Výtěžek sbírky bude využit k přímé finanční či materiální pomoci osobám na Trhovosvinensku v sociální a hmotné nouzi a na podporu dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice.

Pokud byste chtěli do koledování zapojit vaše děti, budeme moc rádi. Více informací na cka@tsviny.cz nebo na tel.: 603 962 565.

Ze srdce děkujeme všem dárcům a spolupracovníkům. Děkujeme Vám za Vaši štědrost!!!!