608 436 941

Co se událo v září v CKA?

Autor: pm | Zveřejněno: úterý 21. září 2021 | 10x

4. září 2021 nám počasí konečně přálo a mohli jsme uspořádat ve spolupráci s kulturním a informačním centrem Olympiádu na Buškově hamru. Byl zde připraven odpolední program pro děti a celé rodiny, ukončený společenskou zábavou.

V září se také uskutečnila pěší pouť na poutní místo Dobrá Voda, kde jsme v hojné účasti společně slavili mši svatou jako poděkování za ochranu naší farnosti před epidemií a jako prosbu o Boží pomoc a ochranu pro celé město. Někteří putovali pěšky, někteří na kole a ti dříve narození autobusem, ale cíl byl pro všechny stejný.

Centrum komunitních aktivit v září zahájilo po malém odpočinku opět pravidelné aktivity, na které vás srdečně zveme. Díky dotaci za soutěže „Obec přátelská seniorům“, kterou naše město vyhrálo, vám můžeme nabídnou pestrý program v podobě nových aktivit.

Novinkou v tomto školním roce jsou Arteterapeutická dopoledne, které díky dotaci Obec přátelská seniorům můžeme nabídnout v našem CKA. Setkání budou probíhat každé úterý dopoledne od 9:00 pod vedením malířky Kateřiny Ašenbrennerové. Těšit se můžete na kresbu, podmalbu na skle, tvoření i práci v plenéru.

Druhou novinkou je počítačový kurz, který od října začíná v pravidelných časech každé pondělí od 15:45. Nebraňte se novým věcem a přijďte se je naučit. Zjistíte, že internet, telefon a počítač může využít každý ke svému prospěchu a užitku.

4. října zahájíme i Univerzitu třetího věku, zváni jsou všichni, kteří mají zájem se vzdělávat. Tentokrát naši studenti vybrali téma GENEALOGIE – Hledáme své předky. Přednášky posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

V úterý 5. října od 19 hodin začíná další pravidelná aktivita, a to křesťanský kurz ALFA. Kurz Vám umožní v přátelském prostředí prozkoumat křesťanskou víru, na cokoliv se zeptat a vyjádřit svůj názor. Kurz pořádá CESTA ŽIVOTA.