608 436 941

Jednorázové akce v CKA

Autor: Za CKA Trhové Sviny se na vás těší Petra Malíková | Zveřejněno: 22. srpna 2021 | 23x

Multimediální kurz pro děti a mládež – sobota 4. 9. 2021

Posezení s fyzioterapeutkou – 6. 9. 2021

Fyzioterapeutka Bc. Anna Havelková, kterou znáte z pátečních procházek nebo z cvičení v Trhováčku, nám ukáže cviky na posílení zádového svalstva a poradí, jak zádům ulevit při bolesti.

Setkání s vizážistkou 16. 9. 2021 od 17:00

Každá žena si v každém věku přeje být krásná. Pozvali jsme mezi nás Mgr. Lenku Pražákovou, která nám odhalí, v čem spočívá krása ženy. Povídat si budeme o barvách, stylech, vzorech i povahách.

Spánek a spánková hygiena s Mgr. Kristýnou Markovou 22. 9. 2021 od 17:00

Přijďte si poslechnout, jak je kvalitní spánek pro nás důležitý, co se vše s námi děje během spánku a jak předcházet problémům s usínáním, buzením a bděním.

Podpořeno Evropskou unií z MPSV.

Pouť na Dobrou Vodu s Trhovosvinenskou farností 18. 9. 2021

Centrum komunitních aktivit ve spolupráci s trhovosvinenskou římskokatolickou farností pořádá pěší a cyklopouť na poutní místo Dobrá Voda. Pěšky se vychází od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech v 9:30 a povede nás P. Andrej Šabo. Trasa bude dlouhá 17 km. Pro ty, kdo si pěšky netroufnou, můžou se připojit k cyklistům, kteří vyrážejí v 11:30 z autobusového nádraží v Trhových Svinech. Kdo by se chtěl připojit k poutní mši svaté, sloužené na Dobré Vodě a netroufá si ani na pěší nebo cyklovýlet, bude možnost jet autobusem, který bude vyjíždět ve 14:00 z autobusového nádraží v Trhových Svinech. Na Dobré Vodě bude možnost prohlídky poutního chrámu Panny Marie Těšitelky, který je zapsaný jako kulturní památka. Do odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 patřilo toto poutní místo mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa v naší zemi, které spojovalo poutníky z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, ale též i Slovenska, Maďarska či Slovinska. Důležitost tohoto místa lze též odvozovat od přízviska „Jihočeské Lurdy“, které poutnímu místu na Dobré Vodě udělil známý spisovatel Zikmund Winter.

V 15:00 zde bude sloužena mše svatá jako poděkování za ochranu naší farnosti před epidemií a jako prosba o Boží pomoc a ochranu pro naši farnost a celé město.

Na zpáteční cestu je zajištěn autobus, který poutníky dopraví zpět.

Univerzita třetího věku VU3V

4. října zahájíme zimní semestr Univerzity třetího věku a ráda bych pozvala všechny seniory, kteří mají zájem se vzdělávat, aby posílili naše řady a přidali se ke studentům, kteří VU3V navštěvovali již minulý rok. Univerzita třetího věku nabízí seniorům aktivity zaměřené na rozvoj fyzické i psychické kondice, které podporují psychologickou a sociální stránku osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Univerzita nabízí seniorům vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Studium probíhá na základě předem natočených přednášek vysokoškolských profesorů, které se prostřednictvím internetu budou přenášet do výukových míst, tedy i do našeho CKA. Po zhlédnutí přednášky má každý účastník podle svého zvoleného tempa vypracovat testy k přednášce, na což má 14 dnů. Studenti se setkávají jednou za 14 dní, kdy společně zhlédnou vždy jednu novou natočenou přednášku. Po každé přednášce následuje volná diskuze k danému tématu a poté vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Kromě toho, že účastníci U3V získávají nové poznatky a znalosti, je velkým přínosem i jejich pravidelné setkávání při společné výuce. Nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuze a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou účastníci v běžném životě obklopováni.

Na první přednášku mohou přijít všichni zájemci, které toto pozvání zaujalo, s tím, že po zhlédnutí přednášky se mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje a zda budou pokračovat či nikoliv.

Časová náročnost jedné přednášky je 2 hodiny jednou za 14 dní. Studijní poplatek za semestr činí 350,-Kč včetně tištěných materiálů.

Na zimní semestr si účastníci tentokrát vybrali téma GENEALOGIE – Hledáme své předky. Přednášky posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Přihlašovat se můžete na tel.: 603 962 565, nebo na emailu: cka@tsviny.cz