608 436 941

Co nás čeká v měsíci červenci?

Autor: | Zveřejněno: 22. června 2021 | 28x

Na prázdniny je v Centru komunitních aktivit plánováno pět příměstských táborů. A mimo to jsme připravili několik akcí, na které bych vás ráda pozvala.

12. 7. 2021 vás zveme společně s Kulturním informačním centrem na procházku PODHŮŘÍM NOVOHRADSKA. Povede nás zkušená lektorka NW chůze Lenka Brychtová. Vyjíždíme z Trhových Svinů linkovým autobusem ve 14:35. Po společné procházce bude návrat opět linkovým autobusem 17:30. S sebou pití. Nordic Walking hole jsou pro zájemce zdarma k půjčení v našem Centru komunitních aktivit v Trhových Svinech. Prosím o přihlášení předem.

15. července 2021 - Podvečerní setkání s degustací moravských bílých vín s Františkem Kumstem z místní Vinotéky pod kostelem. Přijďte strávit podvečer do našeho Centra komunitních aktivit a nechte se poučit od místního vinaře o druzích, kvalitách a jakostech bílého vína.

17. července 2021 – Prázdninová olympiáda

Ve spolupráci s Kulturním informačním centrem vás zveme na letní Prázdninovou olympiádu, kde nás čeká mnoho zážitků. Zvány jsou celé rodiny, protože si každý přijde na své. Pro děti jsou připraveny soutěže a odměny. Těšit se můžete na pěnovou šou, skákací hrad a další. K poslechu a tanci bude hrát v podvečer kapela Monika.

21. července 2021 – Techniky pro posílení osobní pohody.

Psycholožka Kristýna Marková nás seznámí s tím, jak se vyhnout stresu a jak posílit duševní pohodu. Ukáže nám i praktické techniky, které přispívají k dobré duševní kondici.

24. července 2021 nás čeká výlet s panem Milanem Koželuhem, tentokrát do CETVIN.

Divoká Malše

Malše je jedním z největších toků Novohradských hor, každý ji zná.
Tedy každý… Mnozí jen z mapy nebo budějovických mostů či nábřeží. Na těch předcházejících skoro sto kilometrech toku je ale Malše nejen většinou neznámá, ale také překvapivě různorodá. Neexistuje asi jiný tok Novohradských hor, který by měl více tváří.
My při minulém výletu prošli proti proudu úsek mezi Malčí a Kaplicí. V hlubokém údolí je tu Malše nečekaně široká a sebevědomá, připomíná řeky vytékající z Alp, ačkoli někteří účastníci výpravy si myslí, že to není úplně nejvýstižnější přirovnání, podle nich vypadá spíše jako řeka kanadská.
Za horní tok Malše je z hlediska povodí asi souhrnně považováno vše nad Dolním Dvořištěm. Ale i tady má Malše víc tváří, čtyři z nich jsou málo známé - peřeje v Rakousku, Slzy Malše, a Malše Tichá a Divoká, právě v tomhle jakoby opačném pořadí, nejprve tichá, pak divoká.
Zároveň jsou oba tyto úseky ukryty v těch částech Novohradských hor, kam se ještě i dnes málo chodí, často je tu třeba si objev a zážitek zasloužit cestou hustým podrostem, podmáčenou loukou nebo zarostlými pěšinami.
Počátkem úseku je Brána Čech, Dolní Příbrání, ale my k němu přijdeme jinou cestou, přes mohutnou horu Nad Malší s jejími výhledy a skalními hrady, půjdeme přes bizarní lesy k pozůstatky EZOHU, stěny smrti, a pak k Fuchsovu mlýnu, kde bude naše první zastávka, bude-li počasí, tak i koupací. Částečně podél řeky, jindy starou zarůstající cestou kolem ruin domů dojdeme opuštěnou krajinou k půlkilometrovému úseku horsky kamenité Malše. Z jejích divokých vod tu vyčnívají buližníky, oblé balvany někdy připomínající vodou ohlazené sochy, zřejmě nikde jinde v Novohradských horách nejsou. Tady si uděláme druhou přestávku, pokud stále bude hezky, byla by to přestávka jakoby prvorepublikově pikniková, s časem na odpočinek, koupání nebo jen vnímání a prožívání krásy okolo.
Cestou do Cetvin se pak u pomníku Jaroslava Nováka rozdělíme. Kdo bude chtít, půjde přes Čepici po křížové cestě, kdo bude chtít, půjde podél Malše a pozůstatků jejích mlýnů. V Cetvinách na nás bude čekat autobus, ale nejdřív překvapení, klíče od kostela. Po několika letech oprav budeme mezi prvními, kdo se do něj podívá.
Kromě dopoledního stoupání na horu Nad Malší není výlet fyzicky náročný, ale úplně jednoduchý není, kdo není zvyklý chodit terénem v sandálech, měl by mít raději pevné boty, při horku sebou dostatek vody a repelenty.
Na výlet se vydáme v sobotu 24. července. Milan Koželuh


Přihlášky: cka@tsviny.cz, tel.: 603 962 565, paní Petra Malíková.