608 436 941

Významná výročí trhosvinenského sportu

Autor: Mgr. Jiří Krauskopf | Zveřejněno: 21. ledna 2019 | 135x

Orel, Sokol a úspěšní sportovci

Z historie místního sportu

V minulém vydání TSL jsem si vás dovolil vyzvat k pátrání v paměti ohledně dvou významných sportovních organizací, konkrétně Sokola a Orla.

Dosavadní zjištění ukazují, že Orel působil v T. Svinech asi jen velmi krátce v první polovině 20. let minulého století. Bohužel archiv organizace byl likvidován během 2. svět. války, a to co ještě zbylo, pak během 50. let. Uvidíme, jaké výsledky přinese navázaná spolupráce s hlavním historikem Orla sídlícím v Brně.

Překvapení se pravděpodobně rýsuje u data vzniku místního Sokola. Zjištěné skutečnosti se nyní ověřují. Bohužel českobudějovická archivářka této organizace je nyní na operaci, takže si na potvrzení (či vyvrácení) zjištěných skutečností budeme ještě muset chvilku počkat.

Objevil jsem ale několik pamětníků, kteří se účastnili posledního Všesokolského sletu v roce 1948. Jejich autentické zážitky budou určitě zajímavé. Nenechávejte si je proto ani vy další pro sebe.

Je rovněž zajímavé, že po listopadu 1989 došlo k obnovení činnosti obou organizací v celé řadě měst, městeček či obcí. Nikoli však v Trhových Svinech. Může k tomu někdo sdělit něco bližšího?

V minulém čísle TSL jsem vás také vyzval k vyvolání vzpomínek na sporty, které dnes již v T. Svinech nenajdeme. Dnes bych si dovolil vyzvat ke vzpomínkám na lidi, kteří se v T. Svinech narodili, či zde jen působili, a kteří dosáhli významných sportovních výsledků. Jako příklad mohu uvést Josefa Dvořáka, který se narodil v Čeřejově a v letech 1920 a 1924 se zúčastnil olympijských her v šermu, Vladimíra Kocmana, který studoval 4 roky na místním gymnáziu a v roce 1980 dokonce na OH v Moskvě vybojoval bronzovou medaili. Posledním příkladem je pak cyklista Jaroslav Bílek z Vimperka, který závodil za místní cyklististický klub TJ ČSAD a v roce 1992 se zúčastnil OH v Barceloně.

Olympioniků už tady asi více nemáme, ale ani celá řada dalších se nemusí za své výsledky nijak stydět. A nemusí vždy jít jen o aktivní sportovce, může to být i v oblasti trenérské, funkcionářské. Připravovaná publikace by měla vzdát hold také lidem, kteří se dlouhodobě podíleli na činnosti místního sportu.