608 436 941

Poslední květnový víkend nebyl jen hokejový

Autor: M. Hálová a N. Hálová | Zveřejněno: sobota 8. června 2024 | 4x

KP jednotlivkyň ve sportovní gymnastice versus MS v hokeji

V sobotu 25. 5. 2024 trhovosvinenské gymnastky zúčastnily Krajského přeboru jednotlivkyň Jč. kraje a kraje Vysočiny. Tento pro nás důležitý závod se konal v Pelhřimově, a proto jsme se rozhodli pronajmout autobus s 30 místy. Nejdříve jsme měli obavy, že autobus nenaplníme, nakonec jsme autobus naplnili a ještě někteří rodiče jeli vlastními auty. Za náš oddíl se zúčastnilo 20 závodnic. Závod se konal ve sportoní hale v Pelhřimově. Organizovala jej Krajská komise ČGF ve spolupráci s oddílem SG Pelhřimov. Závod začal v 9:00 a skončil v 17:00.

Organizace byla velmi dobrá, takže závod probíhal rychle bez zbytečných prodlev. Problém nastal pouze při ranním rozcvičování, kdy bylo na závodišti hodně cvičenek. Závodu se celkem zúčastnilo 138 závodnic ve 13 kategoriích z 10 oddílů. V rámci tohoto závodu je možné plnit výkonostní stupně a usilovat v některých kategoriích o postup na MR ČR. V odpolední části závodu se někteří diváci více věnovali hokejovému utkání Česko – Švýcarsko a hlasatel v průběhu závodu neprodleně informoval o každém gólu. A nebylo jich málo. Češi vyhráli 7:3.

Z našich trenérů se závodu zúčastnily Blanka Zemanová a Slávka Fialová. Jako rozhodčí byly nominovány za náš oddíl Hálová N. na bradlech a Hálová M. na kladině.

Největší úspěch jsme zaznamenali v kategorii VS1B, kde Husová Klaudie vybojovala 2. místo, Vávrová Kristýna 3. místo a Kamenská Aneta 6. místo. Dále, už v poměrně náročné kategorii VS4C, získala Fialová Daniela 2. místo a Steinbauer Melisa 4. místo. V kategorii VS5C překvapila Zemanová Adéla krásným 6. místem. Další výsledky najdete na stránkách oddílu.

KP ve sportovní gymnastice “mužů”

V neděli 26. 5. 2024 se uskutečnil další ročník KP gymnastů ve volných sestavách. Soutěžili zároveň jednotlivci i družstva. Závodu se celkem zúčastnilo 40 gymnastů ve čtyřech kategoriích.

Naše družstvo bylo poznamenáno nepřítomností Michala Koprny. Nahradit ho musel Ondřej Tonar. Byly to Ondrovy první závody a nezkušenost a krátká doba trénování se projevila ve výši bodového ohodnocení. Naši borci vybojovali 6. místo v soutěži družstev. V jednotlivcích se nejlépe umístili André Maruška (18.místo) a Alexandr Hudeček (19. místo). Věříme, že na příštích závodech se naši kluci posunou více ke středu závodního pole. Bude to ale vyžadovat hodně poctivé dřiny.

Medaili by si zasloužili i všichni rodiče, kteří v neděli nelenili, v časných hodinách vstali, dovezli své malé gymnasty do tělocvičny TJ Merkur a celé dopoledne jim fandili.

Náš oddíl tímto děkuje všem dětem, které se rozhodly závodů zúčastnit a jejich rodičům za podporu a pomoc při organizaci tréninků a závodů. Dále také děkujeme všem, kteří děti trénují a zajišťují chod oddílu.