608 436 941

Rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí sportoviště kuželny

Autor: Ing. Marek Rojdl, předseda oddílu kuželek | Zveřejněno: čtvrtek 3. října 2019 | 26x

Výrazné zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek pro kuželkáře

V měsících červnu až srpnu byla provedena oddílem kuželek kompletní rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení objektu sportoviště kuželny v Trhových Svinech. Projekt rekonstrukce byl realizován díky úspěšnému získání finančních prostředků z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sportu“. Výše dotace od Jihočeského kraje činila 85 000,- Kč, celkové finanční náklady projektu rekonstrukce činily 149 399,- Kč včetně DPH, kde vlastní podíl oddílu kuželek činil 64 399,- Kč. Rekonstrukce byla provedena na základě předchozí poptávky dodavatelskou firmou Stavitelství Beneš s.r.o., Trhové Sviny, drobné finální práce, jako vymalování objektu atd. byly provedeny svépomocí.

Byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, které bylo na hranici životnosti, tak aby jeho stav odpovídal aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám a zvýšila se celková uživatelská úroveň celého objektu sportoviště kuželny pro provozování výkonnostního i rekreačního sportu. Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení spočívala v kompletní výměně již zastaralých klozetů za nové obezděné závěsné moduly a závěsné klozety na pánském a dámském WC, včetně provedení nových vodoinstalací a úpravy kanalizace. Dále byla provedena úprava umývárny, kde vznikl nový oddělený sprchový kout se sprchovou zástěnou a byl tak nově funkčně oddělen samotný prostor umývárny s novým umývadlem a prostor samostatného sprchového koutu pro využití sportovci. Rovněž byla provedena nová vodoinstalace, elektroinstalace a úprava kanalizace. Oproti původnímu projektovému plánu a položkovému rozpočtu byla z vlastních finančních prostředků provedena dále rekonstrukce místnosti pánského WC, kde byla provedena instalace 2 pisoárů, osazení malého umývadla a provedení nové vodoinstalace, elektroinstalace a úpravy kanalizace, tak aby rekonstrukce sociálního zařízení byla ucelená a kompletní. Na závěr byly veškeré povrchy sociálního zařízení nově obloženy keramickým obkladem a byla položena nová keramická dlažba v prostorách sociálního zařízení a v prostoru spojovací chodby k šatnám pro sportovce v objektu zázemí sportoviště kuželny. Rekonstrukce sociálního zařízení sportoviště kuželny v Trhových Svinech výrazně zlepšila bezpečnostní a hygienické podmínky pro sportoviště a zvýšila se tak i celková uživatelská úroveň celého objektu sportoviště kuželny v Trhových Svinech.

Dále oddíl kuželek nechal, tentokrát již plně z vlastních prostředků, provést práce spočívající v zateplení podlahy prostoru hlediště a společné místnosti s občerstvením pro sportovce. Byla instalována nová zateplená dřevěná podlaha na dřevěném roštu s následným položením zátěžového koberce, oproti původní podlahové krytině z linolea. Dále byl položen nový koberec i v prostoru šaten pro sportovce. Veškeré práce byly provedeny s cílem zvýšit celkovou uživatelskou úroveň celého objektu sportoviště kuželny. 

Na závěr bych chtěl popřát všem členům oddílu kuželek úspěšný vstup do nové kuželkářské sezóny 2019/2020.