608 436 941

60 let Trhovosvinenské kuželny

Autor: Ing. Marek Rojdl, vedoucí oddílu kuželek T. Sviny | Zveřejněno: pátek 13. října 2023 | 16x

(1963-2023)

Kuželkářský oddíl byl ustaven na členské schůzi dne 17. 11. 1963.

V letošním roce si oddíl kuželek při TJ Spartak Trhové Sviny připomněl výročí 60 let vzniku kuželny a kuželkářského sportu v Trhových Svinech.

Historie oddílu kuželek:

Kuželna v Trhových Svinech a samotný oddíl kuželek má poměrně dlouhou historii. Dle dochovaných písemných záznamů se samotnou výstavbou objektu kuželny bylo započato brigádnicky v rámci akce „Z“ dne 25. 3. 1961, kuželna pak byla dokončena dne 12.11.1963. Samotný kuželkářský oddíl byl ustaven na členské schůzi dne 17. 11. 1963. Vedoucím oddílu byl pan František Pícha.

Již v tomto roce se družstvo kuželek zapojilo do tehdejší "Krajské soutěže III. třídy" mezi oddíly, které již nejméně jeden rok hrály. V této soutěži hrálo již 7 družstev. První mistrovský zápas na 100 hodů sdružených byl stanoven na konec listopadu 1963 v Trhových Svinech a družstvu trhovosvinenských kuželkářů se podařilo soupeře (Dynamo České Budějovice) porazit a získat tak první cenné body. K 15. lednu 1964 měl oddíl celkem 26 registrovaných členů a celkem 3 družstva A, B, C. Družstvo „A“ se skládalo z pánů: F. Zachař, J. Šachta, L. Polák, J. Polák, J. Polák, F. Pícha, J. Bartoň a J. Fanta, družstvo „B“ z pánů: V. Špirhanzl, J. Skopec, F. Šimek, K. Prášek, J. Hojgr, B. Haleš, V. Cmunt, F. Bejblík, Gelnar, V. Pilbauer a M. Roule a družstvo „C“ z pánů: F. Prokš, J. Polák ml. V. Špirhanzl ml., K. Špirhanzl, S. Mašek, J. Dibitanzl, M. Prokš a J. Šindelíř.

Současnost oddílu kuželek:

Oddíl kuželek měl k 31. 12. 2022 celkem 43 členů. Oproti roku 2021, kdy měl členů 52, došlo k úbytku členů hlavně ze strany mládeže. Tento úbytek lze ještě vztahovat ke „covidové pauze“ v oblasti sportu, kdy někteří členové se ke sportu již nevrátili.

Do soutěžní sezony podzim 2023 / jaro 2024 oddíl kuželek přihlásil celkem 4 družstva: družstvo „A“ a družstvo „C“ v krajské soutěži KP2, družstvo „B“ v meziokresní soutěži 6. členných družstev a družstvo „E“ v meziokresní soutěži 4. členných družstev. Dále někteří naši členové mládeže hostují v oddílu Sokol Soběnov v krajské soutěži 1.KLD C (1. krajská liga dorostu). Dále se naši členové oddíl kuželek pravidelně zúčastňují okresních a krajských kol přeborů jednotlivců, někteří se úspěšně kvalifikují i do republikového kola mistrovství ČR. Rovněž se hráči aktivně zapojují do různých kuželkářských soutěží, pohárů a memoriálů. Oddíl kuželek rovněž rozvíjí práci a péči o novou generaci hráčů, probíhá práce s mládeží (kategorie žáci, dorostenci a junioři). Sportoviště kuželny je dále využíváno i ze strany Základní školy Trhové Sviny a Gymnázia Trhové Sviny v rámci hodin tělesné výchovy či sportovních dnů. V neposlední řadě je objekt kuželny využíván příležitostně i ze strany veřejnosti formou pronájmu k pořádání soukromých či firemních sportovních akcí. V současné době se oddíl kuželek potýká s úbytkem hráčů (což je celorepublikový problém).

Oddíl kuželek v rámci TJ Spartak Trhové Sviny každoročně investuje nemalé finanční prostředky na modernizaci a údržbu samotného objektu sportoviště a jeho zázemí. Do budoucna by chtěl oddíl realizovat možnou přístavbu kuželny spočívající v rozšíření kuželkářských drah z aktuálního počtu 2 drah na dráhy 4, tak aby vzniklo moderní kapacitní sportoviště vhodné pro krajské soutěže či pořádání mistrovských přeborů. Toto vše je ovšem závislé na možnosti případného získání finančních prostředků z možných dotačních titulů, za podpory TJ Spartak Trhové Sviny a Města Trhové Sviny.

Něco málo k oslavám výročí 60. let vzniku:

Dne 30. 9. 2023 byl na kuželně uspořádán oddílem „den otevřených dveří“, kdy široká veřejnost mohla toto sportoviště v době od 10:00 do 22:00 navštívit. Pro veřejnost byla připravena možnost vyzkoušet si zdarma tento netradiční a v dnešní době stále poměrně málo známý a opomíjený sport (pozn. pominu-li bowling, což je úplně jiný sport, i když na podobném základu). Dále byly připraveny historické materiály týkající se kuželny, prezentace historických i současných fotografií, možnost prohlídky technického zázemí kuželny a v neposlední řadě občerstvení pro příchozí zcela zdarma. Za celý oddíl kuželek chci tímto poděkovat vedení Města Trhové Sviny a TJ Spartak Trhové Sviny z.s. za finanční podporu samotné akce, dále všem členům oddílu, kteří se aktivně podíleli na bezproblémovém chodu a také našim předkům a předchůdcům, za to, že vůbec vybudovali toto „netradiční“ sportoviště a založili myšlenku tohoto sportu v našem městě. Závěrem bych chtěl poděkovat svým jménem a jménem našich členů zejména našim rodinám za jejich podporu pro nás, v naší aktivní snaze zachovat tento sport v našem městě, kolikrát na úkor našich volných soukromých aktivit, finančních prostředků a v neposlední řadě i vlastního zdraví. Nezbývá než popřát „naší“ kuželně a tomuto sportu do budoucna dalších krásných X let, mnoho sportovních úspěchů jednotlivým členům a třeba i doufat, že si časem budeme moci zahrát na nové zmodernizované 4dráhové kuželně. S kuželkářským pozdravem „hodu zdar“.