608 436 941

Třináctý ročník závodu párů

Autor: M. a N. Hálovy | Zveřejněno: pondělí 9. října 2023 | 8x

„Rodič a dítě“

Už je to 13 let, co trenéry gymnastiky napadlo uspořádat dvojgenerační závod – rodič a dítě. Cílem tohoto nápadu bylo motivovat rodiče a děti k cvičení a pohybu obecně. V pátek 6.10. 2023 se ve školní tělocvičně sešlo 22 párů rodič – dítě.

Celkem dvojice soutěžily v šesti disciplínách (viz. tabulka), přičemž rodiče a děti měli rozdílné úkoly. Jedním z úkolů pro rodiče je tajná disciplína, která se každý rok mění. Letos měli rodiče scvrnknout víčko položené na lahvi - nebylo to tak lehké, jak se zdálo.

Závod probíhal v příjemné atmosféře, plynule a bez velkých prodlev. Vzhledem k velkému počtu soutěžících, z nichž někteří nebyli přihlášeni dopředu, bylo potřeba více lidí na organizaci. Naštěstí někteří nesoutěžící rodiče pomohli se zapisováním výkonů a tím přispěli k rychlejšímu průběhu závodu, za což jim pořadatelé velmi děkují. Zjistili jsme také, že je třeba posílit počet lidí, kteří pracují na zadávání výsledků do počítače. Zadat 44 závodících v 6 disciplínách, a také přepočítat výkony na body v určeném čase vyžaduje alespoň dvě osoby znalé věci. 

Vyhlášení výsledků a předání cen potěšilo hlavně soutěžící na předních místech, ale …. soutěž není zcela objektivní. Soutěží pokročilé zkušené děti se začátečníky, soutěží zdatní rodiče s rodiči, kteří se sportu nevěnují. Hlavní je, aby si to všichni užili a možná se i zamysleli nad tím, co mohou pro svou lepší fyzickou kondici a zdraví do budoucna udělat. Pro pořadatele je vítězem každý, kdo našel odvahu a do soutěže se přihlásil.

děti

rodiče

Skákání přes švihadlo (30 sec)

Skákání přes švihadlo (30 sec)

Člunkový běh

Běh na 40 m

shyby

předklon

Přednožování na nakloněné rovině (max 10x)

Leh-sedy (30 sec)

Skok do dálky

Skok do dálky

šplh

Tajná disciplína (mění se každý rok)