608 436 941

Zprávy z trhovosvinenské kuželny

Autor: Ing. Marek Rojdl, vedoucí oddílu kuželek T. Sviny | Zveřejněno: neděle 2. července 2023 | 17x

Oddíl kuželek měl k 31.12. 2022 celkem 43 členů. Oproti roku 2021, kdy měl členů 52, došlo k úbytku členů hlavně ze strany mládeže. Tento úbytek lze ještě vztahovat ke „covidové pauze“ v oblasti sportu, kdy někteří členové se ke sportu již nevrátili. Soutěžní sezona podzim 2022 / jaro 2023 byla ve srovnání s předchozími sezonami plně dohrána a dokončena.

Do soutěžní sezony podzim 2022 / jaro 2023 oddíl kuželek přihlásil celkem 6 družstev: družstvo „A“ a družstvo „C“ v krajské soutěži KP2, družstvo „B“ v meziokresní soutěži, družstvo dorostu v krajské soutěži dorostu a družstva „D“ a „E“ v meziokresní soutěži 4členných družstev.

Na konci sezony obsadilo družstvo „A“ v krajské soutěži KP2 pěkné 5. místo a družstvo „C“ 7. místo. V meziokresní soutěži obsadilo družstvo „B“ 9. místo v tabulce. Družstvo dorostu obsadilo v krajské soutěži konečné 7. místo. Dále družstvo „E“ obsadilo v meziokresní soutěži 4členných družstev 1. místo a družstvo „D“ obsadilo 3. místo v tabulce.

Dále se naši hráči zúčastnili okresních a krajských kol přeborů jednotlivců. Skoro většina našich hráčů se v jednotlivých kategoriích probojovala z okresních kol až do kol krajských. Za zmínku stojí 3. místo na Mistrovství Jihočeského kraje, které obsadil František Polák v kategorii starší žáci a 3. místo v kategorii žen, které obsadila Gabriela Kroupová, která postoupila až do republikového kola na Mistrovství ČR v Kosmosech (u Mladé Boleslavi). Na Mistrovství ČR obsadila naše hráčka celkové 34 místo. Již samotný postup na Mistrovství ČR lze považovat za velký úspěch, protože celková kvalita hráčů postupujících do republikového kola je na vysoké úrovni. 

V letošním roce, v červnu, pořádal oddíl kuželek ve dnech 9.6.-17.6.2023 již XI. ročník Trhovosvinenského turnaje v kuželkách. Celkem se turnaje zúčastnilo 92 hráčů a hráček, což byla zatím největší účast v historii turnaje (v roce 2022 startovalo 75 hráčů, v roce 2019 startovalo 60 hráčů). Tento turnaj si našel své jméno a hráči se na něj opětovně vracejí. Tradičně nechyběla družstva z okolních kuželen, např. z Borovan, Nových Hradů, Soběnova, Nové Vsi, Č. Budějovic a dalších, ale byli zde i účastníci např. z Prahy, Strakonic, Aše či Tábora. Díky sponzorským darům jsme mohli ocenit a hodnotné ceny předat soutěžícím až do 5. míst z kategorie mužů a žen. 

No a teď něco málo z tradičních statistik turnaje a něco málo k dosaženým výsledkům. Celkem se turnaje zúčastnilo 92 hráčů, z toho 69 mužů a 23 žen, odházelo se 9 200 hodů a porazilo se 36 505 kuželek. Celkovým vítězem turnaje se stala Kristýna Nováková (Chýnov) s náhozem 467 kuželek. Vítězem kategorie muži se letos stal Václav Ondok (Borovany) s náhozem 466 kuželek, 2. místo obsadil Milan Bedri (Nové Hrady) s náhozem 465 kuželek a 3. místo obsadil Jiří Jelínek (Nové Hrady) s náhozem 454 kuželek. V kategorii žen obsadila 1. místo již zmiňovaná Kristýna Nováková (Chýnov) s náhozem 467 kuželek, 2. místo Nikola Kroupová (Trhové Sviny) s náhozem 435 kuželek a 3. místo Natálie Zahálková (Borovany) s náhozem 420 kuželek. Nejstarším účastníkem turnaje byl hráč oddílu ze Strakonic pan Jaroslav Petráň (84 let), nejmladším účastníkem byl domácí hráč Filip Rojdl (15 let).

Dále bych chtěl poděkovat již tradičním sponzorům turnaje - Městu Trhové Sviny, ELEKTRO Stráský, MO ČRS Trhové Sviny, SAS TECHNIK s.r.o. Borovany a Jihostroj a.s. Velešín, kteří věnovali hodnotné ceny. Velký dík patří pořadatelům a členům oddílu kuželek, kteří se aktivně podíleli na bezproblémovém průběhu turnaje a poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony. 

Co se týká investic, tak oddíl provedl nákup nového leštícího stroje pro údržbu drah a nových lavic do zázemí šaten a pokračuje dál v provozní údržbě a opravách objektu kuželny. V posledních letech je kuželna dále s oblibou využívána i ze strany žáků základní školy a gymnázia v rámci hodin tělesné výchovy a sportovního dne základní školy a je možnost zde realizovat různé soukromé či firemní akce. 

Co se týká nové sezony 2023/2024, která začne v září, plánuje oddíl kuželek postavit 5 družstev: 2 družstva v krajské soutěži KP II., 1 družstvo v meziokresním přeboru a 2 družstva v meziokresní soutěži 4 členných družstev, dle personálních možností a vypsaných soutěží kuželkářského svazu. I nadále pokračuje práce s mládeží a někteří naši dorostenci budou hostovat v dorostenecké lize. V letošním roce si oddíl kuželek rovněž připomene výročí 60 let od založení kuželkářského sportu v Trhových Svinech a výstavby kuželny.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům oddílu kuželek za aktivní účast a přístup v reprezentaci tohoto sportu v našem městě, popřát jim pevné zdraví, pěkné sportovní úspěchy a výkony v nastávající soutěžní sezóně 2023/2024, která začíná v již září a vzkázat jim: „že i když to někdy nejde, tak jak si přejeme, tak kuželky všichni hrajeme především proto, že nás to baví!!!“.