608 436 941

Čtvrtstoletí  poháru ve sportovní gymnastice

Autor: M. Hálová | Zveřejněno: 21. května 2023 | 61x

Dne 22. 4. 2023 se ve sportovní hale konal již 25. ročník Trhovosvinenského poháru ve sportovní gymnastice žen. Na tento závod s sjely gymnastky z celé republiky a v hale dokonce přespávaly dívky z Liberce. Závod začal po rozcvičení a slavnostním zahájení za účasti starosty Trhových Svinů, pana Ing. Davida Štojdla v 9:00 a skončil v 18:00. Závodu se zúčastnilo 106 dětí z 11 oddílů. Za náš oddíl startovalo 23 závodnic, z nichž některé z nich obsadily přední místa.

V katergorii VS 0A (výkonostní stupeň), byly z našich závodnic nejlepší Kohoutová Tereza na 5. místě a Ondrejátová Lenka na 8. místě. V kategorii VS0 B se na 3. místě umístila Husová Klaudie, na 6. místě Koprnová Dominika, na 7. místě Vávrová Kristýna a na 9. místě Zemanová Adéla. V kategorii VS1 B se z trhovosvinenských závodnic na 3. místě umístila Fialová Daniela, na 4. místě Steinbauer Melisa a na 7. místě Pitálková Terezie. Všem závodnicím děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k zvládnutí náročného závodu.

Aby bylo možné stihnout celý závod během jednoho dne, rozhodovaly dopoledne u jednoduchých sestav dvě sady rozhodčích. Tento systém závod výrazně zrychlil.

Za správnost výsledků zodpovídala hlavní rozhodčí Irena Polívková z oddílu České Budějovice. Za náš oddíl rozhodovala Smoleňová Kateřina na kladině, Hálová Naděžda na bradlech a Hálová Michaela na prostných .

Aby byl zajištěn klid na závodišti, proběhla v prostoru prázdné nářaďovny “Výtvarná soutěž”. Na starosti jí měla Martina Prachařová, která se celý den věnovala vydávání papírů, pastelek a oceňování obrázků.

Poprvé byly letos výsledky vyplňovány rovnou u nářadí do počítačů, které nám zapůjčil oddíl TJ Merkur České Budějovice. Počítače zapojil a výsledky zpracoval Jakub Hamadej. O pouštění hudebního doprovodu a provoz mikrofonu se starala Kateřina Votrubová a občerstvení zajišťovali Vladislava Novotná a Jiří Novotný. Úpravy nářadí během závodu prováděla technická četa ve složení Václav Trávníček a Jiří Novotný. Přepravu některého nářadí ze školní tělocvičny do haly nám, jako každoročně, ochotně zajistily technické služby města. O celkovou přípravu závodu se staraly hlavně trenérky Blanka Zemanová a Naděžda Hálová.

V mnoha předchozích letech se na našem závodě rozdělovaly všem pamětní keramické medaile. Ty jsou v současnosti z finančních důvodů pro náš oddíl nedostupné a proto jsme se rozhodli pro plastové medaile, které na 3D tiskárně vyrobil Vojtěch Hála. Tradice tak byla zachována.

Jako zajímavost bych ještě uvedla, že se našeho závodu zůčastnila také budějovická závodnice Kubíčková Adina, (1.místo VS2A). Adina získala na mistrovství republiky 2022 v Praze v hale Věry Čáslavské zlatou medaili. Byla také oceněna v anketě Sportovec roku.

Po mnoha letech nebyla vypsána dotace, pomocí které jsme náš závod mnoho let snadněji financovali. 

Oddíl gymnastiky velice děkuje organizacím a firmám, které nám s financováním závodu pomohly. Byly to:

Město Trhové Sviny,

Česká spořitelna - pobočka Český Krumlov

ENGEL Kaplice.

Na závěr si oddíl dovoluje touto cestou poděkovat také všem ostatním, kteří při přípravě a průběhu závodu “přiložili ruku k dílu”.