608 436 941

Vzpomínka na budování tenisových kurtů

Autor: Jaroslav Ptáčník | Zveřejněno: pátek 17. března 2023 | 16x

Vážení občané, přátelé sportu,

rád bych vás v tomto svém příspěvku seznámil s budováním tenis. hřiště (tedy 2 kurtů + tenis. klubu se sociálním zařízením) v letech 1967 – 1971.

Pamětníci vědí, že tenisové hřiště bylo v našem městě zbudováno už za 1. republiky. Zasloužili se o to občané města, lékaři Vaněk a Hlubuček. Hřiště bylo následně užíváno pro tenis a v zimním období jako prostor pro bruslení.

My, svobodní a mladí lidé chodící „na čaje“, za sportem i kulturou, jsme se na jaře roku 1967 sešli v parku „za modlitebnou“. Po bývalém tenisovém hřišti tu v té době už byl pouze zarostlý prostor, z oplocení zbývalo pár trčících železných prvků, hromada nahnilého dřeva už ani nepřipomínala bývalé dřevěné WC. Vše mělo být majetkem TJ Spartak T. Sviny, ale o hřiště se do té doby bohužel nikdo nestaral.

Já jsem byl od svého návratu z vojenské zákl. služby v r. 1966 členem výboru TJ Spartak, jako zástupce za mladé lidi. A v této době dostal Mirek Janda nápad pustit se do opravy tohoto hřiště. Já byl pověřen zjistit, jak se k tomuto návrhu postaví ostatní členové výboru Spartaku (předseda Václav Capl, jednatel Jan Ebenhöh, členové Pavel Homer, Miroslav Dvořák, Jaroslav Přibyl, Jaroslav Randa, Jiří Tupý a hospodář Karel Kuchař). Po krátké diskuzi byl náš návrh zamítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Zašel jsem tedy na tehdejší místní národní výbor za předsedou, p. Václavem Cmuntem a vše jsem mu sdělil. Došlo k dohodě, že budeme pracovat zdarma a obdržíme finance na stavební materiál. Byla vyčleněna částka 73 000 Kčs. Začali jsme pracovat všechny úterky a čtvrtky odpoledne po pracovní době a o sobotách od 8 hodin.

Nebudu zde líčit všechny problémy, s nimiž jsme se po dobu oprav museli potýkat (to by vydalo na další článek), ale nebylo to jednoduché.

V r. 1971 jsme byli s dílem hotovi. Vše bylo nové, na slavnostní otevření byl pozván předseda MNV Václav Cmunt a samozřejmě vedení TJ Spartak. Pan Cmunt se dostavil, ale za výbor TJ Spartak nepřišel nikdo! (My zasvěcení víme proč…).

V r. 2023, u příležitosti výročí založení TJ Spartak, jsem písemně požádal tehdejšího předsedu TJ Spartak (p. Jana Steinbauera), aby z titulu své funkce veřejně poděkoval všem, kdo poctivě a zdarma v l. 1967 – 1971 pracovali na výstavbě nového sportoviště. K této příležitosti jsem přiložil seznam lidí i s počty jejich odpracovaných hodin. Světe div se, zase se nic nestalo (opět zasvěcení vědí, proč).

Takže až nyní, v r. 2023, mi dovolte, abych napravil to, co už se mělo stát dávno:

Děkuji všem níže jmenovaným za jejich poctivou práci, kterou odvedli zdarma v letech 1967 – 1971 na výstavbě tenisového hřiště!

Miroslav Janda 1095 hodin Stanislav Mičan 2217 hodin

Vítězslav Vacek 1781 Pavel Homer 1322

Ladislav Zikeš 1428 Jaroslav Ptáčník 2925

Petr Vojta 260 Miluše Halešová/Tupá 473

Vlasta Halešová/Vrchotová 384 Helena Marková/Průková 171

Miloš Roule ml. 468 Jiří Schacherl 127

Zdeněk Fiala 345 Miloš Fiala 345

Bohumil Strnad 28 Václav Capl ml. 17

Jan Steinbauer 42 Jan Pohanka 208

Jan Průka 145 František Kahoun 22

Tomáš Kahoun 14 František Felenda 122

Marcela Zemenová/Kahounová 7 M. Šimková/Felendová 10

Václav Mašek 121 Josef Hohenberger 23

Marta Míková/Hohenbergerová 23 František Kodras 61

Bohumil Roule 141 Josef Pašek 15

František Pašek (Fanal) 158 František Špilauer 125

J. Krčínová/Špilauerová 17 Josef Gajdoš 130

Walter Bauer 125 Jiří Bireš 45

Jan Počta 15 Jan Klestil 38

Jaroslav Ostrý 15 František Fousek 42

František Švepeš 13

Bohužel, řada zde jmenovaných již není na tomto světě, přesto na ně není zapomenuto.

Celkem bylo odpracováno 15 020 hodin. Ostatní hodiny – shánění materiálu, zařizování – jsme nezapočítávali. Bohužel jsme během výstavby nepořídili žádné fotografie. Pokud by snad tehdy někdo nějaké foto pořídil, budeme za něj pro naši kroniku velice vděční.