608 436 941

Podpora Jihočeského kraje pro TJ Spartak

Autor: M. Falcníková oddíl sportovní gymnastiky | Zveřejněno: 25. srpna 2022 | 16x

Provoz a činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ SPARTAK Trhové Sviny z. s. je podporována grantovými programy Jihočeského kraje:

V roce 2022 v dotačním programu „PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY“ jsme v projektu „Modernizace a obnova gymnastického sportovního nářadí“ obdrželi částku 76.000,- Kč na pořízení nové kladiny a přeskokového koně.

Letní gymnastické soustředění

V termínu 22. – 26. 8. 2022 organizoval oddíl sportovní gymnastiky TJ SPARTAK Trhové Sviny každoroční letní gymnastické soustředění. Děvčata i chlapci se znovu po delším odpočinku vrátili do sportovní haly, aby pokračovali v intenzivní sportovní přípravě a mohli zahájit nový školní rok připraveni a v plné kondici. Celkem se soustředění zúčastnilo 30 dětí, u nichž se střídalo 8 trenérů.
Děti na soustředění byly hodné, pracovité a celková atmosféra velice přátelská. Některé průpravy bývají pro děti mnohdy nepříjemné, ale o to více si poté užívají zábavného cvičení. Některé děti udělaly za jeden týden velké pokroky, což potom jistě zúročí v účasti na podzimních závodech. Velkým přínosem byl nákup nového přeskokového koně pro chlapce a kladiny pro dívky, na jehož nákup jsme částečně získali finanční prostředky od Jihočeského kraje z dotačních programů na obnovu sportovní infrastruktury.

Modernizace gymnastického nářadí
V letošním roce se oddílu sportovní gymnastiky podařilo získat dotaci od JČ kraje na modernizaci dosluhujícího a nevyhovujícího nářadí, které již nevyhovovalo současným bezpečnostním požadavkům při trénincích a soutěžích. V současnosti bylo potřeba nahradit kladinu pro cvičení děvčat a žen, pro oddíl chlapců byla nutná výměna přeskokového koně našíř.
Celková získaná dotace byla ve výši 76.000,- Kč, cca 55.000 Kč bylo hrazeno vlastními prostředky oddílu. Přejeme všem gymnastkám i gymnastům, aby si nové nářadí užívali a pomohlo jim to zlepšit jejich výkony při soutěžích.