608 436 941

Zprávy z trhovosvinenské kuželny

Autor: Ing. Marek Rojdl, předseda oddílu kuželek | Zveřejněno: 19. června 2022 | 33x

Po covidové pauze proběhl X. Trhovosvinenský turnaj

Ve dnech 3. - 11. 6. 2022 se po dvouleté pauze související s opatřeními kvůli nemoci Covid-19 uskutečnil opětovně Trhovosvinenský turnaj v kuželkách, tentokrát již X. ročník, který pořádal oddíl kuželek při TJ Spartak Trhové Sviny. Soutěžilo se v tradiční kategorii - jednotlivci na 100 hodů sdružených, registrovaní hráči. Celkem se turnaje zúčastnilo 75 hráčů a hráček, (v roce 2019 startovalo 60 hráčů). Tento turnaj si našel své jméno a hráči se na něj opětovně vracejí. Tradičně nechyběla družstva z okolních kuželen, např. z Borovan, Nových Hradů, Soběnova, Nové Vsi, Č. Budějovic a dalších, ale byli zde i účastníci např. z Kamenice nad Lipou, Strakonic či Chýnova. Díky sponzorským darům byli oceněni a hodnotné ceny obdrželi soutěžící až do 5. míst z kategorie mužů a žen. 

No a teď něco málo z tradičních statistik a něco k dosaženým výsledkům. Celkem se turnaje zúčastnilo 75 hráčů, z toho 53 mužů a 22 žen, odházelo se 7 500 hodů a porazilo se 29 237 kuželek. Celkovým vítězem turnaje a vítězem kategorie muži se letos stal Václav Klojda ml. (Loko Č. Budějovice) s náhozem 461 kuželek, 2. místo obsadil K. Jirkal (Borovany) s náhozem 445 kuželek a 3. místo obsadil J. Dvořák (Trhové Sviny) s náhozem 440 kuželek. V kategorii žen obsadila 1. místo Nikola Kroupová (Trhové Sviny) s náhozem 441 kuželek, 2. místo I. Hanáková (Nová Ves) s náhozem 440 kuželek a 3. místo G. Kroupová (Trhové Sviny) s náhozem 434 kuželek. Nejstarším účastníkem turnaje byl ještě stále aktivní hráč domácího oddílu Jan Votruba (ročník 1942), nejmladším účastníkem byl rovněž domácí hráč Filip Rojdl (ročník 2008).

Dále bych chtěl poděkovat již tradičním sponzorům turnaje - Městu Trhové Sviny, ELEKTRO Stráský, MO ČRS Trhové Sviny, SAS TECHNIK s.r.o. Borovany a Jihostroj a.s. Velešín, kteří věnovali hodnotné ceny. Velký dík patří pořadatelům a členům oddílu kuželek, kteří se aktivně podíleli na bezproblémovém průběhu turnaje a poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony.

Kuželkářská soutěžní sezona podzim 2021 / jaro 2022 byla konečně, téměř po dvouleté přerušované soutěžní pauze, spojené s restrikcemi z důvodu COVID opatření, plně dohrána a dokončena. Do soutěžní sezony měl oddíl kuželek přihlášena celkem 4 družstva: družstvo „A“ v krajské soutěži KP2, družstvo „B“ a družstvo „C“ v meziokresní soutěži a družstvo dorostu v krajské soutěži dorostu. Dva starší žáci (F. Rojdl a V. Malík) hostovali v oddílu Dynamo České Budějovice v krajské soutěži dorostu.

Na konci sezony obsadilo družstvo „A“ v krajské soutěži KP2 pěkné 4. místo, družstvo „C“ v meziokresní soutěži konečné 6. místo a družstvo „B“ konečné 9. místo v tabulce. Družstvo dorostu obsadilo v krajské soutěži konečné 7. místo v tabulce.

Dále se naši hráči zúčastnili okresních a krajských kol přeborů jednotlivců. Někteří naši hráči se probojovali z okresních kol až do kol krajských, dva hráči v kategorii muži (Jaroslav Vychodil) a v kategorii junioři (Josef Troup) postoupili až do republikového kola na Mistrovství ČR. Na Mistrovství ČR v Praze v kategorii muži postoupil Jaroslav Vychodil přes kvalifikaci z celkem 48 účastníků až do finálového kola, kde obsadil celkové 22 místo. Na Mistrovství ČR ve Vyškově v kategorii junioři postoupil Josef Troup přes kvalifikaci z celkem 36 účastníků také až do finálového kola, kde obsadil celkové 14 místo. Tyto umístění a již samotný postup na Mistrovství ČR lze považovat za velký úspěch, protože celková kvalita hráčů postupujících do republikového kola je na vysoké úrovni. 

Co se týká investic, tak oddíl provedl kromě běžných údržbových a provozních prací na objektu sportoviště kuželny i nákup nových stolů a židlí a obměnil tak staré vybavení zázemí kuželny. 

Do nové sezóny 2022/2023, která začne v září, plánuje oddíl kuželek postavit 5 družstev: 2 družstva v krajské soutěži KP II., 2 družstva v meziokresním přeboru a 1 družstvo dorostu, dle personálních možností a vypsaných soutěží kuželkářského svazu. Rovněž také musím upozornit na negativní úbytek mládeže způsobený pravděpodobně dvouletou pauzou ve sportování na vnitřních sportovištích související s omezujícími opatřeními. Tímto bych chtěl oslovit nové mladé zájemce ze strany veřejnosti o tento netradiční a zajímavý sport a předat jim informaci, že od září 2022 bude oddíl kuželek pořádat nábor mládeže od věkové kategorie min. 12 let.

Bohužel také musím zmínit i jednu smutnou zprávu, že v listopadu 2021 nás navždy opustil a odešel do „kuželkářského nebe“ náš dlouholetý člen, bývalý dlouholetý předseda oddílu, hráč od dob oddílu „Fruta Trhové Sviny“ a do nedávna ještě aktivní hráč, kamarád a kolega pan Ing. Stanislav Rojdl. Musím tímto vyjádřit pouze: „ … čest jeho památce a buď nám stále tam nahoře aktivním fanouškem …“ 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům oddílu kuželek za aktivní účast a přístup v reprezentaci tohoto sportu v našem městě, popřát jim pevné zdraví, pěkné sportovní úspěchy a výkony v nastávající soutěžní sezóně 2022/2023, která začíná v již září a vzkázat jim: „že i když to někdy nejde, tak jak si přejeme, tak kuželky všichni hrajeme především proto, že nás to baví!!!“