608 436 941

Jak se připravuje gymnastický závod?

Autor: N. Hálová | Zveřejněno: 27. dubna 2022 | 29x

Tak přece jenom byl covid k něčemu dobrý. Dva roky byli trenéři, funkcionáři a rodiče ušetřeni obrovské hory práce. Až letos, po odmlce, se kola této mašinerie opět roztočila. Ač se závod koná až koncem dubna, s jeho přípravou se začíná už v lednu. Musí se zamluvit hala, připravit rozpis, nakoupit kovové medaile a poháry. Domluvit výrobu keramických medailí. Ty už před lety navrhla a mnoho let vyráběla keramička paní Vilímová. Letos nás poprvé z časových důvodů musela odmítnout, a tak se výroba pamětních medailí přesunula do Domečku.

Dále se musely nakoupit a předvyplnit diplomy. Je potřeba 60 diplomů, protože soutěž probíhá v 10 kategoriích (dle věku a výkonnosti) a diplomy dostávají děti do 6. místa. Důležitý je i nákup cen, protože v posledních letech je těžké sehnat nějaké sponzory. O to více si vážíme daru od maminky jedné z gymnastek, paní Hromádkové, která vlastnoručně vyrobila krásné ceny.

Nutné je i domluvit rozhodčí, počtáře, zpracování výsledků na počítači, obnovit lékárničku aj. Každý z oddílu má nějaké úkoly.

Převézt některé nářadí a žíněnky ze ZŠ do haly je nelehký úkol, se kterým si sami neporadíme. Pomáhají nám pracovníci technických služeb města T.Sviny.

28 rozhodčích musí na něčem sedět a psát. Židle nám pravidelně půjčuje oddíl volejbalu a do haly je přenášejí děti.

V předvečer závodu je potřeba postavit nářadí, rozmístit židle a stoly, popsat šatny, vymezit prostor pro diváky atd. Pracují trenéři, rodiče a také pomáhá mnoho starších dětí.

V sobotu 23. 4. celá akce vrcholí. Přijíždějí gymnasté z Jihočeského a Středočeského kraje, Prahy, Brna. Celkem 107 gymnastek a z toho jich bylo 27 z Trhových Svinů.

Některé závodnice se rozcvičovaly již v půl osmé ráno. V 9 hodin začal závod slavnostním nástupem s krátkým proslovem pana J. Steinbauera.

Harmonogram se skoro podařilo dodržet. Poslední vyhlášení proběhlo v 18: 30. 

Všichni už jsou unavení, ale práce nekončí. Vše z haly se musí odnosit. Paní uklízečka rychle uklízí všechny prostory a venku již čekají softbalisté.

Po odpočinkové neděli práce pokračují odvozem nářadí z haly do školy, odnesením židlí , vyúčtováním a napsáním článku.

Výsledkem je mnoho spokojených dívek, které si vyzkoušely, jak se své sestavy na kladině, bradlech, v prostných a přeskoku naučily. Pokud se někomu něco nepovedlo, tak pamětní medaile a odměna pomohly na neúspěch zapomenout. Jménem oddílu sportovní gymnastiky mnohokrát děkuji Jihočeskému kraji a Městu Trhové Sviny za finanční podporu. Nemalý dík patří všem, kteří se na organizaci této pohárové soutěže podíleli.

Nejlépe se umístily: 

Pitálková Terezie VS 0A 5. místo, ZŠ Borovany

Řežábková Adéla VS 0B 4. místo, ZŠ T. Sviny

Steinbauer Melisa VS 1B 8. místo, ZŠ T. Sviny

Hromádková Veronika VS 4C 5. místo, ZŠ T. Sviny

Prachařová Martina VS 5+6C 2. místo, střední škola

Ostatní výsledky: https://www.gymfed.cz/vysledky/detail/2471