608 436 941

Pohárový závod gymnastek

Autor: N. Hálová | Zveřejněno: 21. května 2019 | 106x

23. ročník Trhovosvinenského poháru ve sportovní gymnastice dívek

Oddíl sportovní gymnastiky pořádal v sobotu 27. 4. 2019 ve sportovní hale v Trhových Svinech 23. ročník Trhovosvinenského poháru ve sportovní gymnastice dívek. Závod začínal v 9 hodin a končil v 17 hodin. Zúčastnilo se ho 106 závodnic z mnoha oddílů Jihočeského kraje a kraje Vysočina a oddílu Sokol Brno I.

Organizace a financování takto velkého závodu by nebylo možné bez podpory našich sponzorů a dobrovolníků. V dnešní době je čím dál tím obtížnější získat sponzory, a proto bychom chtěli tímto článkem poděkovat za jejich stálou podporu. Mezi naše hlavní sponzory patří:

Jihočeský kraj

Městský úřad Trhové Sviny

Doppler s.r.o.

A. Schmied s.r.o.

Velkou pomocí je pro nás také převezení nářadí ze školní tělocvičny do sportovní haly a zpět, které zajišťují zaměstnanci Technických služeb města Trhové Sviny.

Dále bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by úspěšná organizace závodu nebyla možná. Uvedu pouze některé.

Hlasatelkou, která řídí chod závodu, byla již po několikáté naše bývalá členka Kateřina Běláčová. Výpočet výsledků měla na starosti paní Falcníková Martina s manželem a technickou četu tvořil náš bývalý gymnasta a současný trenér Jakub Hamadej. Jana Záhorková zajišťovala rozlosování závodnic do družstev a sledů a další organizaci závodu. Hlavní rozhodčí byla Světlana Zourová z pelhřimovského oddílu. Ředitelem závodu byl předseda TJ Spartak David Štojdl.

Závodilo se ve čtyřech disciplínách: přeskok, bradla, kladina, prostná. Uvedeme pouze nejlepší výkony našich gymnastek, ostatní výsledky jsou dostupné na stránkách oddílu:

VS4C Tisoňová Šárka (2007) 2.místo, VS5,6C Linhartová Bára (2005) 2.místo,VS1B Nýdlová Veronika (2008) 4.místo. Závodnice na 1. až 3. místě dostaly medaili, diplom a věcnou cenu, 4. až 6. místo diplom, keramickou upomínkovou medaili, věcnou cenu. Ostatní závodnice obdržely také keramickou upomínkovou medaili a věcnou cenu.

Vzhledem k velkému počtu závodnic jsme kvůli udržení klidu na závodišti zorganizovali také "Výtvarnou soutěž" pro malé závodnice, které čekaly až přijdou na řadu. Výherci dostali malé ceny.

I díky dobré práci rozhodčích a organizátorů se nám podařilo dodržet časový harmonogram závodu, který proběhl klidně a bez větších komplikací. Obávali jsme se hlavně, zda vydrží naše prostná, která již nevyhovují a budeme je muset vyměnit. Kladinu a bradla máme sice zakoupené z druhé ruky, ale jsou ve vyhovujícím stavu. Přeskokový stůl máme již několik let nový. Doufejme, že se nám podaří do příštího závodu zajistit lepší prostná a za rok se opět dočtete o dalším ročníku našeho závodu.

V letošním roce během závodu proběhla dobrovolná sbírka finančních prostředků pro bývalou úspěšnou gymnastku paní Ing. Věru Černou. Paní Černá má v současné době vážné zdravotní problémy. Vybraná částka ve výši 1.700 Kč jí byla předána a bude použita na část léčby, která není hrazena žádnou pojišťovnou. Paní Věra Černá má stejné iniciály jako paní Věra Čáslavská a je poslední medailistkou v tomto sportu po paní Čáslavské. Za její největší úspěch je považováno 1. místo na kladině - Mistrovství světa v roce 1979.

(Pár dní před olympiádou v Moskvě utrpěla paní Černá zátěžovou zlomeninu a olympiády se bohužel nezúčastnila. )