608 436 941

5. ročník pochodu Trhosvinenská padesátka

Autor: Jirka Steinbauer. | Zveřejněno: pondělí 20. května 2019 | 239x

Tradiční pochod, letos na 99 a 56 km.

Poděkování všem dálkařům na 99 km, kteří se postavili na start v pátek 26. 4. 2019 v 23:00 hodin!

Bylo celkem 26 účastníků, z toho 8 žen, ale do cíle došlo nebo doběhlo 19 účastníků. Jako první v cíli byl pan Tomáš Krejčík (1973, Praha s časem 14:22 hodiny). Jako první žena byla paní Mgr. Petra Rubášová (1970, Borovany s časem 15:20 hod),. Nejstarší závodník byl pan Antonín Felenda (1958, Trhové Sviny s časem 14:29 hod.) a zároveň se umístil na druhém místě. Nejmladší účastník byl pan Martin Ondráš (2002, Borovany s časem 23:32 hod.) a zároveň i poslední, kdo to nevzdal a došel. Všem tak gratuluji ke zvládnutí trasy 99 km.

Poděkování všem, kdo startovali na trasu 53 km.

Tady jsem výsledky udělal jen pro ukázku, za kolik se to dá na pohodu zvládnout. Startovalo 60 účastníků ,z toho 27 žen. Do cíle došlo 52 účastníků. Nejstarší účastník byl pan Pavel Lenk (1954, Trhové Sviny). Nejmladší byli dva účastníci - pan Filip Steinbauer (2003, Rejta) a pan Pavel Graf (2003, České Budějovice). Také všem gratuluji, že zvládli trasu 53 km.

Poděkování patří sponzorům a dalším pomocníkům.

Vedení města Trhové Sviny za dotaci z programu Živé město, Lesy ČR, krajské ředitelství Č.Budějovice, vedení obce Jílovice, Ing. Petr Drázda, Miroslav Steinbauer, Mgr. Alice Flíčková, Mgr. Martina Veselá - všem díky za finanční pomoc. Děkuji i Cukrářství paní Ludmily Homolkové za výborné zákusky, panu Robertu Jechovi za výrobu banneru, paní Mgr. Hance Halešové za přípravu článků do Trhovosvinenských listů, restauraci Junior za možnost startu trasy 99 km, TJ Spartak za umožnění startu trasy 53 km a cíle pochodu, panu Františkovi Valterovi a jeho rodině za obsluhu v cíli, Restauraci KD - manželům Vretosovým za řízky pro trasu 99 km, Domečku za medaile na památku pro všechny účastníky, kteří došli do cíle, paní Simonce Rolínkové za provedení účetnictví pochodu a p. Ladislavu Hruškovi za fotodokumentaci

Nakonec ještě dík všem poskytovatelům občerstvení na trase 99 km.

Hasičům Kojákovice za půjčení hasičárny, panu Janu Trázníkovi (Cyklistické centrum Chlum u Třeboně) za půjčení posezení předzahrádky a obsluze Zdeňce Hruškové s maminkou, restauraci Fortuna Suchdol nad Lužnicí, p, Romanu Šíslovi a obsluze Zdeňce Mojhové, Hostinci Jakule - paní ing. Boženě Kanděrové a obsluze Lence Roulové a Janu Lejskovi, Pivovaru Jílovice - p. Janu Wünschovi a obsluze Andrejce a Robertu Kossiových. Naposled jsem si ponechal kamaráda - pan Luboš Marek je spoluorganizátorem pochodu a správcem webových stránek.

Medaile jsou k dodělání a v červnu je předám těm, kdo se přihlásili na poslední čas. Jinak se na vás budeme těšít za rok, opět poslední dubnový víkend 24. 4. -26. 4. 2020. Trasy budou 52 km a 110 km. Letos nebylo žádné převýšení, takže jste byli v cíli moc čilí – příští rok tedy dáme kopce Novohradských hor. Mám super trasu (pokud nás tam pustí). 

Tak za rok na startu ahoj, www.pochodsviny.cz