608 436 941

Oddíl kuželek sbírá další úspěchy …

Autor: Ing. Marek Rojdl, předseda oddílu kuželek T. Sviny | Zveřejněno: pondělí 20. května 2019 | 173x

Kuželkářská soutěžní sezóna 2018/2019

Trhovosvinenští kuželkáři mají za sebou další soutěžní sezónu 2018/2019 a je mojí milou povinností provést krátkou rekapitulaci dosažených výsledků a zhodnocení sezóny.

Největším úspěchem soutěžní sezóny 2018/2019 oddílu kuželek TJ Spartak Trhové Sviny je 1. místo našich nejmladších hráčů v krajském přeboru dorostu v celkovém počtu devíti hrajících družstev. Oddíl dorostu pod vedením trenéra Josefa Svobody s přehledem zvítězil v krajském přeboru s náskokem 8 bodů a se skórem 13 výher, 2 remízy a 1 prohra. Nejlepším hráčem krajského přeboru dorostu byl a 1. místo v tabulce obsadil Josef Troup s průměrem 416,4. Naš mládeži a trenérovi bych chtěl touto cestou ještě jednou pogratulovat k dosaženému výsledku a poděkovat za jejich práci a profesionální reprezentaci oddílu. Pevně doufám a věřím, že nám v Trhových Svinech vyrůstá nová generace úspěšných sportovců. 

Dále něco k dalším družstvům soutěžícím v krajské a okresní soutěži. Družstvo „A“ udrželo pozici v krajské soutěži KP2 a skončilo na 9. místě z celkových 12 družstev v soutěži. V okresní soutěži meziokresního přeboru ČB-ČK se našim družstvům moc nedařilo a družstvo „B“ skončilo na 11. místě z celkových 13 družstev v soutěži a družstvo „C“ obsadilo poslední 13. místo v tabulce okresní soutěže. Rovněž se naši hráči zúčastnili i okresních a krajských kol přeborů jednotlivců. Někteří naši hráči se probojovali z okresních kol až do kol krajských, dva hráči pak až do kola republikového na Mistrovství ČR. 

Na Mistrovství ČR letos postoupili naši nejlepší hráči Denisa Pavlíková a Jaroslav Vychodil, kteří momentálně hostují v sousedním Rakousku. Mistrovství ČR 2019 v kategorii muži se konalo ve Valašském Meziříčí, v kategorii žen v Hořicích (okres Jičín) ve dnech 4. 5. -5. 5. 2019. Na Mistrovství ČR Jarda Vychodil prošel z 20. místa přes kvalifikaci a postoupil až do finále, kde nakonec obsadil pěkné 13. místo z celkového počtu 48 účastníků Mistrovství ČR. Naše hráčka Denisa Pavlíková se sice na Mistrovství ČR až do finále neprobojovala, ale celkově obsadila i tak pěkné 25. místo z celkového počtu 48 účastníků. Tato umístění a vůbec účast na Mistrovství ČR považuji za velký úspěch v tak profesionálním a kvalitním obsazení účastníků mistrovství a za dobrou reprezentaci našeho města a oddílu kuželek.

Jako každý rok bych chtěl zmínit jména a výsledky tří nejlepších hráčů z jednotlivých družstev. Nejlepším hráčem krajské soutěže KP2 za družstvo „A“ byl Josef Troup, který obsadil 16. místo tabulky (z celkového počtu cca 134 registrovaných hráčů) s náhozovým průměrem 425,8, dále pak Jan Dvořák průměr 424,3 a Pavel Stodolovský průměr 421,6. V meziokresním přeboru ČB - ČK nejlepším hráčem za družstvo „B“ byl Marek Rojdl, který obsadil 14. místo tabulky (z celkového počtu cca 126 registrovaných hráčů) s náhozovým průměrem 400,9, dále pak Jiří Švepeš průměr 392,0 a Luděk Troup průměr 374,2. Za družstvo „C“ byla nejlepším hráčem Nikola Kroupová, která obsadila 39. místo tabulky (z celkového počtu cca 126 registrovaných hráčů) s průměrem 379,4, dále pak Zuzana Koptová s průměrem 372,2 a Gabriela Kroupová s průměrem 367,9. Poděkovat bych chtěl ale i ostatním, byť zde nejmenovaným členům oddílu kuželek, kteří byli nedílnou součástí jednotlivých družstev, protože kuželky jsou kolektivní sport a na celkovém výsledku má podíl celé družstvo. 

Tradičně oddíl kuželek pořádá za podpory města a sponzorů ve dnech 7.6.-15.6.2019 letos již 9. ročník Trhovosvinenského turnaje v kategorii „100 HS registrovaní hráči“. 

Jako poslední za úspěch osobně považuji i to, že oddíl kuželek uspěl v letošním roce i v získání dotace z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora sportu“ a byla mu přiznána dotace ve výši 85 000,- Kč, z které provede v letošním roce za své oddílové finanční spoluúčasti kompletní rekonstrukci sociálního zařízení objektu sportoviště kuželny v majetku TJ Spartak Trhové Sviny. 

Na závěr bych si dovolil celkově zhodnotit sezónu 2018/2019 jako vydařenou, chtěl bych poděkovat všem členům oddílu kuželek za aktivní účast a přístup a popřát jim pevné zdraví, pěkné sportovní úspěchy a výkony v nastávající soutěžní sezóně 2019/2020, která začíná již v září.